Nyligen hade han nio bilar men fick sålt en. Annonsen låg ute på Blocket i ett halvår. Resten är fortfarande till salu.

– Bara två rullar, i går var det bara en. Jag måste ha kostnadstäckning för att få in vad jag är skyldig. Varje månad måste jag ut med 250 000 i fasta kostnader för bilar och fastighet. Jag är på gränsen till konkurs, efter 22 år som åkare.

Han har två anställda kvar, resten har sagts upp.

– Kronofogden jagar mig för obetalade skatter.

Återvändsgränd

Första tiden som åkare hade Håkan dragbilar och körde på Östeuropa.

– Jag insåg vad som var på väg när vi jämförde deras kostnader med våra. När muren föll försvann allt från oss. Sen dess har jag lagt in backen och backat men nu kommer jag inte längre. De som körde inrikes såg inte faran.

EU-gemenskapen har inte gjort saken lättare.

– Det saknas ett kontrollsystem som visar var utländska förare betalar, och om de betalar, skatt. En del chaufförer visar upp falska F-skatt-sedlar. Jag tycker att skatt och arbetsgivareavgifter ska betalas i Sverige om man är här mer än en månad på tre år.

Inger Herding, skatterevisor, rättar den missuppfattningen:

– Färdskrivarna avslöjar vem som kör. Chauffören ska antingen vara anställd, ha svensk F-skatt eller A1-intyg. Punkt slut.

Alexandersson nämner speciellt Bulgarien som ett problemland vilket Herding däremot bekräftar:

– Vi har ett konstigt skattesystem som gäller just bulgariska åkerier – inte bulgarer som tar jobb hos ett svensk åkeri utan om bulgariska åkerier som utför transporter i Sverige med bulgariska chaufförer.

Håkan pekar på utbredd korruption i Bulgarien, Rumänien och Makedonien:

– Där går det att köpa körkort, identitet och pass. Pressen måste i första hand sättas på de här länderna.

Håkan Alexandersson, som är vältalig och verkar väl insatt i de här frågorna, har träffat politiker i Riksdagens trafikutskott och krävt att ett internationellt körkortsregister införs.

Få poliser på vägarna

Trots införande av bom-kontroller är rattfylleri bland förare som anländer med båt.

– Vi kan inte nöja oss med att så få poliser som nu ägnar sig åt tung trafik. Ett försvinnande litet antal när man räknar bort semestrar, föräldraledighet, kurser, konferenser och att de ofta måste ägna sig åt andra uppgifter.

Enligt Alexandersson filtrerar polisen bort utländska chaufförer, medvetet eller omedvetet vid vägkontroller.

– Att utföra en kontroll på mitt fordon är över på en halvtimma. Jag har inte en chans att slippa betala böter. Samma sak kanske tar en halv dag med ett utländskt ekipage på grund av språkförbistringar och allt vad det är.

Håkan påstår att utländska förare kan betala för att låna någon landsmans identitet.

– Det ger honom möjlighet att skaffa flera olika körkort och i princip köra dygnet runt.

Små hörs inte

Håkan Alexandersson ger även Sveriges Åkeriföretag kritik:

– Egentligen har vi ett starkt förbund men det är toppstyrt. Vi medlemmar har inte mycket att säga till om. Tyvärr har det blivit så eftersom medlemmarna inte engagerat sig. Som liten åkare går det inte att ta på sig förtroendeuppdrag.

Rickard Gegö, vd för Sveriges Åkeriförbund har hört kritiken:

– Småbilsåkare får frågan från valberedningen om de vill kandidera men svarar ofta att de varken har råd eller tid att engagera sig i styrelsearbete. Deras bilar måste rulla.

Han håller inte med om att förbundet är toppstyrt:

– Det behövs folk från hela åkerinäringen. Vi har en representant för småbilsåkarna i huvudstyrelsen. Viktigast är de förtroendevaldas engagemang och kunskap i branschfrågorna.