Det strukturella problemet är att kunna ta tillräckligt betalt – för att kunna göra hållbara investeringar och anställa fler. Nästan varannan svarande, 45 procent, uppger att lönsamheten är låg.

Det är självklart inte bara åkerinäringen som drabbas av snårig byråkrati, och förutsägbarhet är otroligt viktigt, liksom regelförenklingar. Att göra vardagen lättare för landets alla företagare borde ligga högre på den politiska agendan.

Transportköparna, inte minst offentlig sektor, behöver fundera ett varv till hur de ställer sina upphandlingskrav. Är avtalsperioderna tillräckligt långa eller ska de göras om, är kraven skrivna utifrån funktion snarare än teknisk detaljstyrning, frågar Ulric Långberg, Branschansvarig hos Sveriges Åkeriföretag.

– Det finns inte några gratis transporter, kvalificerade logistiktjänster från sunda företag har ett pris. Låt oss gemensamt se till att miljön och kommande generationer inte behöver betala priset för orimligt billiga transporter. 8 av 10 har inte kunnat höja sina priser eller öka antalet anställda, trots att efterfrågan ökat med 20 procent, säger Långberg.

– Att företagen i dagsläget inte vågar satsa kommer på lång sikt att påverka hela Sveriges utveckling. Det är ofta genom en invecklad transportkedja varan kommer fram till slutkund, och den kvalificerade tjänsten måste åkeriföretagarna få rätt betalt för.

– Vi hoppas att vi med bland annat Fair Transport, hjälper transportköpare som vill göra rätt för sig på rätt väg i sina upphandlingar. Samtidigt behöver åkeriföretagarna kanske närma sig slutkunderna i högre utsträckning, säger Ulric Långberg.