Håkan Carlsson har lång erfarenhet av insatser mot kriminalitet riktat mot transporter: Prevention of Cargo crime.

Han vill att det tydligare ska spaltas upp var ansvaret ska finnas.

– Chaufförerna måste ha någonstans att stå. Rastplatserna är i många fall inte några speciellt lämpliga ställen att stå på. Man står avsides. De kan vara dåligt upplysta. Skymmande buskage och trän. De som vill stjäla söker sig dit.

Trafikverket har väl ansvaret?

– Nja… Trafikverket har ansvaret för rastplatserna. Men tanken är inte att dessa ska användas för övernattning, vad jag förstår, jag ska uppdatera mig om det, sa Håkan några dagar innan den konferens som Sveriges Åkeriföretag anordnade i Göteborg.

Han har bytt uppdrag.

– Men problemen finns kvar. Och de platser som finns är inte till för dygns- eller veckorna. Verkets dåvarande generaldirektör sa för flera år sedan att det inte var tillåtet att stå där i 24 timmar, men det ändrades.

Bosättningar

Håkan Carlsson säger att en del rastplatser blivit bosättningar.

– Personer lever där i flera dagar.

Anser du att rastplatserna räcker?

– Nej, Särskilt inte när det uppstår en ansamling av lastbilar. Det kan alla som kör längs vägarna se. På kvällningen börjar lastbilar att backa ut på motorvägen. Så det är även en fråga om trafiksäkerhet. Det är förbjudet att parkera på på- och avfart.

Carlsson förstår att chaufförer som förbrukat sin körtid ändå ställer sig där.

– Det är inte bra, det måste finnas alternativ. Hur det ska se ut måste den som har ansvaret lösa. Jag kan bara belysa problemen.

Ett annat problem är att rastplatserna används för däckbyten och reparationer.

– Det är inte heller okej.

Vem som har ansvaret verkar oklart?

– Örebro truck stop planerades grundligt. Först utsågs en bra plats, på det följde en bra planering. Chaufförerna kan välja om de vill stå innanför eller utanför den säkra zonen. Där finns dusch, en restaurang och en mack. I närheten finns gummiverkstäder.

Anläggningen, som ligger där E18 och E20 möts, marknadsförs som ”Nordens mest kompletta område för tunga fordon”.

Men det finns ett problem. Vissa åkare vill inte betala. De skickar inte med chaufförer några pengar till det.

– Då ställer de sig utmed vägen eller på ett industriområde.

När Stigs Center på Hisingen införde bevakning upphörde brottsligheten – vad gäller stölder från lastbilar, handel med diesel och alkohol samt prostitution.

– Då flyttades problemen några kvarter bort där det är p-förbud.

Böteslapparna kastades.