Sebastian Didricksson visar att även unga entreprenörer kan ha stora kunskaper och erfarenheter. Han är uppvuxen på ett lantbruk, så han kom tidigt i kontakt med tunga maskiner. Först var siktet ställt på att bli lantbrukare, men slutligen var det grävmaskinen som bäst fångade Sebastians intresse.

– En bekant lurade mig till transportprogrammet på gymnasiet, som då utbildade inom både maskiner och fordon. Det gav en utmärkt grund. Jag började köra lastbil, men snubblade över till grävmaskiner.

Naturligt steg

Efter fem år som anställd grävmaskinist valde Sebastian att starta eget.

– Det kändes som ett naturligt steg att bli egen företagare. För mig var det ett sätt att få rå om mina egna grejer. All tid man tillbringar med sina maskiner föder en vilja ta hand om dem och utrusta dem efter egna idéer. Jag förstår känslan hos medarbetarna som kommer med förslag gällande maskinerna de själva spakar. Intresset skapar engagemang, som det gäller att ta vara på, konstaterar Sebastian.

SD Entreprenad AB utgår från Strängnäs och har merparten av sina uppdrag i Mälardalen. Det får gärna handla om jobb med speciella utmaningar. Det kan exempelvis handla om schaktarbeten på bangårdar, utmed spår och andra platser där utrymmet är begränsat.

Kortsvansade maskiner

Maskinparken domineras av grävmaskiner och då främst från Hitachi. Företaget köpte sin första 17-tons hjulburna Hitachi ZX 145 W för tre år sedan. Förra året blev det ytterligare en och inom kort investerar företaget i sin tredje grävmaskin av samma modell. Sebastian har även beslutat att byta ut företagets 25-tonnare mot en 28-tons ZX 225 USLC. Inslaget av orange förstärks dessutom av 5,5-tonnaren ZX 50 U2. Minstingen bland grävmaskinerna är en Neuson 803 på 950 kg. I maskinparken finns även en lastmaskin och två traktorer med dumperkärror och företagsbilar, plus redskap och utrustning.

När de båda nya maskinerna levererats är samtliga grävmaskiner i kompakt utförande. Sebastian tycker att de kortsvansade maskinerna passar perfekt i företagets uppdrag, där utrymmena ofta är begränsade. Alla 17-tonnare är försedda med fjädrande framaxlar, knäckbom och singelmonterade Twinhjul.

– Framhjulsfjädringen betyder mycket för förarnas komfort och gör maskinerna snabba på arbetsplatserna. Kapacitetsmässigt hävdar sig kompaktmodellerna väldigt bra gentemot vanliga maskiner. Det var naturligt att även låta 28-tonnaren bli i kompakt utförande. Maskinen har långa band, vilket minskar punktbelastningen mot underlaget. Det är en styrka, främst vid arbete åt sidorna. För maskinens framkomlighet är det ju inte maskinens längd utan bredd som är avgörande, resonerar Sebastian.

Det stora inslaget av Hitachi förklarar Sebastian med att han fått bra kontakt med försäljare och påbyggare.

– Vi förstår varandra bra och såväl maskiner som serviceorganisationen fungerar utmärkt, säger han.

Levererar funktion

För Sebastian är det viktigt att ha smidiga och välutrustade maskiner, som kan matcha kundernas behov i både stora och små uppdrag.

– Vi måste kunna leverera en funktion. Det kräver rätt maskin och rätt förare för respektive uppgift.

En filosofi i uppbyggandet av företagets resurser är att företaget i hög grad ska vara självförsörjande i maskiner, utrustning och fordon. Företaget har stor bredd i resurserna redan idag, men en kranbil med lastväxlare står högt på Sebastians önskelista.

– Jag samarbetar gärna med andra, men värdesätter samtidigt att vi kan lösa mycket internt. Det gör oss mindre beroende av andra och säkerställer att våra arbeten flyter på utan dröjsmål.

Sebastian skulle gärna ha egna resurser för återvinning av material.

– Det vore perfekt att kunna ta vara på och sortera överblivna schaktmassor, tycker Sebastian.

Företaget är verksamt i allt från smått till stort, från privatmarknadens trädgårdar, avlopp och fuktsäkring av källare till planering och schakt på större anläggningsentreprenader, järnvägsentreprenader och spårnära arbeten.

– Jag gillar att kombinera det lilla med det stora. Det ger oss kunskaper och erfarenheter som vi tar med oss i nya uppdrag. Vi måste alltid vara självkritiska och sträva efter ett toppresultat, då blir kunderna nöjda och vi utvecklas, tillägger Sebastian, som gillar att lösa problem.

Duktiga fixare

I Kallhäll har Skanska tagit in SD Entreprenad som underentreprenör vid Trafikverkets utbyggnad av Mälarbanan. SD Entreprenads uppdrag omfattar schaktning och planering för plattformar, ledningsnät, dränering, med mera. Sofia Johansson, KMA-samordnare (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) på Skanska har mycket gott att säga om Sebastian och hans medarbetare.

– De är oerhört självgående, deltar aktivt i våra möten, visar stort engagemang och gör ett bra jobb. Dessutom är de duktiga fixare. Även det är värdefullt på en arbetsplats, säger Sofia, som uppskattar den höga servicenivån.

Sebastian är mån om att företaget uppfattas som seriöst, professionellt och sakkunnigt – i alla delar. Till sina medarbetare framhåller han betydelsen av att uppträda korrekt, lyssna på kundernas önskemål och direktiv, komma i tid och att göra det i välvårdade maskiner, fordon och kläder.

– Det gäller att uppföra sig – hela tiden – på arbetsplatsen förstås, men också på väg. Det är knappast smakfullt om fordon med företagets dekaler inte uppträder korrekt i trafiken.

Sebastian lyfter betydelsen av att alla medarbetare är delaktiga, såväl i det egna företaget som i kundernas projekt.

– Samarbetet med beställaren är viktigt. Det går inte att få effektivitet i större projekt utan att hjälpas åt och ha gemensamma mål.

Sebastian uppskattar att själv få vara med i produktionen, men förstår att det blir allt svårare att tillbringa full tid i grävmaskinen.

– Kontorssysslorna tar allt mer tid och det går inte att driva företaget enbart från hytten. Det börjar bli många uppdrag, medarbetare och maskiner.

Det svåraste med att expandera verksamheten är, tycker Sebastian, att hitta rätt medarbetare.

– Att vara maskinförare kräver så mycket mer än att vara duktig på tekniken. Det handlar mycket om kommunikation. Kontakterna med beställare, arbetsledning, kolleger och andra på byggplatsen måste fungera, så det är viktigt att konstruktivt hantera sina åsikter och sin stolthet.

Svårigheten att rekrytera nya medarbetare är mångbottnad. Sebastian tror att en orsak kan vara att allt färre har en naturlig kontakt med maskiner, bland annat sedan allmänna värnplikten avskaffades. Men även i skolväsendet finns förklaringar, menar Sebastian.

– När jag gick gymnasieutbildningen låg lastbilschaufför och maskinförare i samma program. Nu är det splittrat, så att den som vill köra lastbil får gå transportprogrammet, medan den som vill bli maskinförare får gå byggprogrammet. Det är olyckligt, för i verkligheten har utvecklingen snarare gått åt andra hållet, med chaufförer och maskinförare i samma bolag.

– Det är också viktigt att skolan lyckas motivera eleverna och att det är gott om praktik.

Gärna högre medelålder

I Sebastians företag är medelåldern väldigt låg.

– Den skulle gärna vara högre, men det är inte lätt att få tag i äldre maskinförare heller. Drömscenariot är att kombinera ungas nyfikenhet och entusiasm med äldres kunskaper, rutin och erfarenheter. En sådan mix har förutsättningar att bli riktigt bra.

Men även branschen har ett ansvar, framhåller Sebastian. Han vet att det som ung kan vara svårt att bli tagen på allvar och få det erkännande man förtjänar.

– Äldre maskinförare och arbetsledare måste ge unga människor chansen. Alla är barn i början. Det går inte att såga någon bara för att han eller hon är ung
.

Viktigt med kontakter

Till unga och intresserade ger Sebastian rådet att skaffa sig utbildning, vara aktiva, visa framfötterna och utnyttja alla tillgängliga kontakter.

– Det går inte att vara blyg, men det krävs en smula ödmjukhet. Det är inte smickrande att som 20-åring dundra fram och berätta att man kan allt bättre än de som är gamla i gården.

Hygienfaktorerna som att komma i tid och att visa att man verkligen vill arbeta är grundläggande.

– Mycket handlar om social kompetens. Kommer man till ett bygge gäller det att presentera sig, skaka hand och fråga sig fram till rätt person. Och så gäller det att lyssna – att ta till sig instruktioner, betonar Sebastian Didricksson, som hoppas ökad tillströmning till branschen.