Swedish Steel Prize delas ut varje år av SSAB, den globala ledaren inom höghållfast stål och slitstål, i syfte att uppmärksamma innovativ design som utnyttjar höghållfast stål. Det brasilianska företaget Vale är en av fyra finalister till årets pris, som delas ut vid en ceremoni i Stockholm den 20 november.

– Vi är mycket stolta över att vi har blivit utvalda som en av finalisterna i en internationell tävling i avancerad konstruktionsdesign som Swedish Steel Prize, säger José Cléber Rodrígues da Silva, underhållschef vid Vales största gruva i Carajás. Det fanns inget liknande tidigare. Grovsovringsgallret skapades och utvecklades för att åtgärda den negativa inverkan som stora järnmalmsblock har på krossningsanläggningar.

Grovsovringsenheten består av flera fasta galler med måtten 3 x 3,3 meter, med en form som är särskilt utformad för att motstå slagkraften från stora stenblock samt optimera järnmalmsflödet. Gallren är monterade på en två meter hög stödkonstruktion med måtten 21 x 18 meter, som i sin tur är placerad ovanpå malmmataren.

– Den främsta anledningen till att använda höghållfast stål var dess kombination av hög hårdhet, utmärkta mekaniska egenskaper och seghet, säger Rodrígues da Silva. Dessutom säkerställde hårdheten slitagemotståndet mot järnmalmen på gallret.

De fördelar som uppnåddes efter endast tre månaders bruk var mycket högre än förväntat. Efter denna period var minskningen av produktionsstopp på grund av obstruktioner 92 % och kostnadsminskningen relaterade till sådana stopp uppgick till mer än tre gånger projektets värde.