Ett undertecknat avtal mellan transportminister Hans Christian Schmidt, Venstre, och övriga partier som är för tunnelbygget innebär att man ska arbeta vidare med de offerter som kommit in.

I Tyskland är miljöprövningen av projektet inte färdig och det kan ta ytterligare två år innan ett domstolsbeslut är på plats. Därför räknar man nu med att tunneln inte kan öppnas förrän 2028.

Att projektet försenats har lett till att företagen i anbudsprocessen har kunnat lämna in nya, lägre anbud, eftersom de nu får längre tid på sig att bygga.

Den 18 kilometer långa sänktunneln mellan Rødbyhavn på Lolland och Puttgarden på ön Fehmarn väntas nu kosta motsvarande 66 miljarder kronor, under förutsättning att projektet inte försenas ytterligare.