I detta fall tillsammans med Huddig RAIL. Kunden är USAs största järnvägsbolag som ånyo investerat i Huddig RAIL. Gripen med sågkassett kommer att bland annat att användas vid upprensning av spåren efter stormar, och vid gallring runt spår och bangårdar på USAs västkust.

Huddig introducerade Gripen för kunden tidigare under året för att visa på det arbetssätt och den griptyp som används tillsammans med Huddig för järnvägsunderhåll i Norden.

Importören av Huddig insåg genast kvalitén på Gripen och hur väl den fungerar tillsammans med maskinen, berättar Daniel Majgren, Huddig AB. När kombinationen senare demonstrerades för brukaren och denne fick upp ögonen för att montera sågkassett på Gripen såg man genast möjligheterna och beställde direkt en enhet för test och utvärdering. Det är den som nu levereras.