SSAB och Green Cargo fortsätter sitt samarbete gällande de årliga transporterna om cirka 700 000 ton färdigvaror från SSABs anläggningar i Borlänge och Oxelösund till kunder i Sverige och i Danmark. Logistikupplägget, som omfattar stålrullar och formatplåt, går i Green Cargos vagnslastnätverk. Det nya treårsavtalet startade 1 januari 2021.

Volymerna är viktiga i Green Cargos vagnslastnätverk, och på plats i SSABs lokaler finns Green Cargos kundserviceteam, för att på bästa sätt ta hand om kundens transporter. Green Cargo sköter även växlingen inne på anläggningarna sju dagar i veckan och bygger ihop avgående vagnslasttåg som ska vidare ut till mottagarna.

Motsvarar 30 700 lastbilar

Logistikupplägget omfattar vagnslast av färdigvaror som stålrullar och formatplåt. Transporterna om cirka 700 000 ton per år motsvarar 30 700 lastbilar. Med den här stora volymen är järnvägen det bästa alternativet. Inte bara i miljö- och säkerhetssynpunkt, utan också för all den hantering det kräver inne på anläggningarna.