ScandFibre Logistics (SFL) och Green Cargo förnyar sitt samarbete i ett omfattande logistikupplägg för järnvägstransporter i Skandinavien. Green Cargo vann SFL’s upphandling på grund av ett konkurrenskraftigt erbjudande i form av en hållbar och volymflexibel transportlösning med möjlighet till fler direkttåg och snabbare ledtider.

SFL har ett integrerat transportsystem på järnväg som från december 2021 kommer att benämnas ”Rail22”. SFL samordnar inom ”Rail22” transporter på järnväg från svenska pappersbruk till cirka 40 terminaler i Sverige och Europa. De företag som har ett samarbetsavtal med SFL är BillerudKorsnäs pappersbruk i Karlsborg, Gävle, Frövi, Gruvön och Skärblacka, Mondi Dynäs i Väja och Smurfit Kappa i Piteå.

Treårigt avtal

Ett nytt treårigt avtal har nu överenskommits mellan Green Cargo och SFL. Green Cargo ska transportera all avgående volym på järnväg från pappersbruken i Sverige. Förutom att avtalet innefattar klimatsmarta transporter syftar logistikupplägget till en leveranssäker och kostnadseffektiv transportlösning. I det nya avtalet har Green Cargo fått ett delvis utökat åtagande där transportvolymerna nu beräknas uppgå till 2 miljoner ton per år från bruken. Green Cargo distribuerar även 700 000 ton för SFL i returfrakter från södra Sverige till olika terminaler inom Skandinavien som ankommer inom ”Rail22” från olika områden i Europa.