Green Cargo har investerat i en rad digitala tjänster som ska öka nyttan för våra kunder. Green Cargo Connect är en del av bolagets digitaliseringsresa för att erbjuda enklare och snabbare kundkommunikation. Med hjälp av de nya tjänsterna ska kunderna enkelt och snabbt kunna boka transporter, fylla i fraktsedlar och följa sina transporter.

I plattformen erbjuder Green Cargo sina kunder både API-tjänster för sömlös integration till sina egna system samt möjligheten att ansluta sig till webbgränssnittet, kundportalen. Kunderna väljer om de vill ansluta till den ena eller båda lösningarna.

Green Cargo Connect

Med Green Cargo Connect får kunderna fördelar som till exempel, digital och snabb kommunikation, effektivare affärsprocesser och enklare informationsutbyte.