Att gå in som sponsor för Udominate var ett strategiskt val under 2015, bland annat eftersom företaget under våren 2015 bytte namn till Rototilt Group AB och blev ett helt fristående bolag från Indexator. Etableringen av det nya företagsnamnet var därför central och viktig, men det var lika viktigt ur ett arbetsgivarperspektiv där Udominate står för jämställdhet, mångfald samt professionalism i alla led.

– Udominate är mitt i en resa mot absoluta toppen, något som vi vill vara en del av, påpekar Per Väppling. Vi delar både värderingar och höga målsättningar; Udominate siktar på SM-guld och Europacupen, Rototilt ska utveckla sin världsledande position samt etablera sig internationellt.

Mångfald och jämställdhet som en styrka som bidrar till framgångar. Det gäller såväl på arbetsplatsen som inom idrotten.