Västsvenska GLC (Göteborgs Lastbilcentral) med ungefär 350 fordon och 400 personer i verksamheten, satsar vidare på att bli 100% fossilfria. GLC har tecknat ett avtal med ICA om att köra eldrivna kyl- och frystransporter. Dessutom bygger man ny tankstation för fossilfri biogas tillsammans med Gasum då GLC i framtiden även kommer att satsa på fordon drivna med fossilfri biogas.

Lastbilarna som drivs med 100% el kommer att trafikera rutterna mellan ICA:s nyöppnade e-handelslager i Arendal till livsmedelsbutiker i västra Sverige.

GLC sätter årligen upp ett flertal miljömål, både generella och avdelningsspecifika, med avsikt att minska sin miljöpåverkan bland annat med målsättningen att GLC vägtransporter i storstadsregionerna ska vara helt fossilfria år 2025.