Genom rederiet UECC börjar en ny fartygslinje trafikera Göteborgs hamn. UECC kommer att transportera fordon och annan rullande last till och från det centraleuropeiska godsnavet Zeebrugge via hamnarna i Esbjerg och Drammen. Trafiken når Göteborg varje vecka med start vecka 15.

Den nya trafiken startar mot bakgrund av nya avtal med några av Europas större fordonstillverkare. Servicen kompletterar rederiets existerande Atlantic-service som kopplar ihop Vigo, Zeebrugge, Bremerhafen, Malmö och Drammen. Via omlastning i Zeebrugge kan trafiken knytas till övriga hamnar i Europa och världen.

UECC:s fartyg kommer att anlöpa Göteborgs hamns järnvägsanslutna bil- och roroterminal, och det är terminaloperatören Logent Ports and terminals som kommer att sköta lastning och lossning på terminalen. Via Göteborgs hamn nås sedan hela den svenska marknaden genom järnvägssystemet Railport Scandinavia.