Ekonomiska skalfördelar har drivit på utvecklingen av allt större godsfartyg. Det gäller alla fartygstyper, men framför containerfartyg som blivit dubbelt så stora på tio år.

– Vi kan som enda svenska hamn ta emot de största, oceangående containerfartygen – men farledsdjupet begränsar hur mycket last de kan komma med. Det finns även fartyg som inte kommer in alls idag utan får vända på kontinenten. En farledsfördjupning är därför nödvändig både för den trafik vi har idag, och för att kunna ta emot nästa generations fartyg, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Djupare hamn gynnar landets näringsliv.

Trafikverket har genomfört en studie som visar på stor samhällsekonomisk nytta med att fördjupa farlederna till hamnen i Göteborg.