Däcktillverkaren Goodyear arbetar med att minska däcktillverkningens miljöpåverkan. Även om det krävs energi för att tillverka alla slags däck, är det möjligt att minimera förbrukningen, och samtidigt minska produktionen av koldioxid i processen.

Goodyear strävan efter att minska sin energianvändning har resulterat i goda resultat genom förbättrad effektivitet. 2019 ledde det till att energianvändningen minskades med 18 procent jämfört med 2010. Inom EMEA-regionen var minskningen hela 26 procent. Målet är att reducera den globala energianvändningen med 25 procent till 2023. Det förutsätter ett starkare fokus än tidigare på energireducering och lösningar inom förnybar energi.

Goodyear reducerar energiförbrukningen genom att  övervaka energianvändningen vid alla anläggningar för att säkerställa att varje anläggning är så effektiv som möjligt. I Fürstenwalde-anläggningen i Tyskland används även LED-belysning, mixereffektivitet och produkter för läckagereparation för att spara energi. Utöver det planeras två solcellskraftverk i Luxemburg, och flera andra anläggningar använder redan solenergi och vattenkraft.

Växthusgaser och annat avfall

Energianvändningen och utsläppen av växthusgaser är nära sammanlänkade. Goodyears arbete för att minska energiförbrukningen har lett till en minskning på 19 procent för utsläppen av växthusgaser sedan 2010.

När det gäller andra typer av avfall etablerade Goodyear 2006 en strävan mot noll procent avfall till deponi vid företagets däckfabriker och kemikalieanläggningar. Ytterligare förbättringar har gjorts varje år sedan dess, och förra året började man också att väga avfallet utifrån typ och bortskaffningsmetod.

Vatten

Även om däckproduktionen generellt inte förbrukar så stora mängder vatten så har Goodyears satsningar på att minska vattenanvändning fokuserats till utsatta platser där vatten är en mer begränsad resurs. Företaget övervakar vattenförbrukningen och data om vattenuttag vid 43 anläggningar.