Containerbrist, flaskhalsar, nedstängningar och störningar i det globala logistiksystemet. Det var begrepp som dominerade diskussionerna under logistikåret 2021. Men trots dessa utmaningar ökade Göteborgs hamns godsvolymer i samtliga torrlastsegment, som container, roro och nya bilar. En anledning till det kan vara att Sverige och Göteborg inte heller drabbades av plötsliga nedstängningar till följd av pandemin som synts i Europa och övriga världen. En annan orsak är även att hamnen har stor kapacitet både vad gäller terminalytor och hamninfrastruktur vilket motverkar den ”igenkorkning” som synts i många hamnar runt om i världen.

För hamnens järnvägssystem Railport Scandinavia så fortsätter det att växa både i utbud och volym. Under 2021 transporterades 458 000 TEU (tjugofotscontainers) mellan hamnen och inlandet, vilket är den högsta siffran någonsin. Under året har flera nya godstågspendlar introducerats, samtidigt som befintliga pendlar fått fler avgångar och ökat i volym. Järnvägen transporterar över 60% av containergodset som går över kaj. Den höga andelen ger en stor klimatfördel, samt bidrar också till att bristen på lastbilschaufförer inte påverkar Göteborg som i andra hamnar.

Hamnens intraeuropeiska rorotrafik – den som tar rullande gods till och från Storbritannien, Danmark, Tyskland och de centraleuropeiska hubbarna Gent och Zeebrugge i Belgien – ökade med totalt 10% under året. Samtliga marknader visar en positiv utveckling.
Bilsegmentet har haft toppar och dalar under året där halvledar- och komponentbrist fortsatte innebära störningar i bilproduktionen och i förlängningen antalet hanterade bilar i hamnen. Ändå har året totalt sett inneburit en återhämtning från ett svagare 2020. Ökningen på 9% kan jämföras med bilförsäljningen i EU som enligt den europeiska bilförsäljningsorganisationen ACEA minskade med 2,4% under året som gick.

Stora mängder sand importerades via Göteborgs hamn under 2021, vilket var en bidragande orsak till att torrbulksegmentet kunde öka med 7%. Totalt hanterades 250 000 ton torrbulk under året.

Efterfrågan på energiprodukter pendlade under året, vilket även det har sin grund i pandemieffekter som syns på den globala arenan. Volymen ökade i hamnen under det tredje kvartalet men totalt minskade hanteringen med 11% för helåret.

Passagerartrafiken ökade med hela 30% under 2021 och innebar således en rejäl återhämtning jämfört med de låga siffror som blev resultatet av 2020 års pandemiutbrott och påföljande reserestriktioner. Dock är färjetrafiken fortfarande långt ifrån passagerarantalen före pandemin. Kryssningssegmentet hade liknande problem under 2020 men återhämtade sig stort under 2021.

Inför framtiden så finns vissa utmaningar med ett logistiksystem som fortsatt är hårt belastat och känsligt för störningar till följd av pandemin. Samtidigt var ändå hamnens tredje och fjärde kvartal 2021 generellt mycket starka volymmässigt och inget tyder på att en avmattning är nära förestående. Få bedömare inom branschen tror på en nedgång, varken på volymer eller fraktpriser under det närmaste halvåret åtminstone.