Trots rådande pandemi blev det 4,8 miljoner enkelresor på vägen och miljontals tågpassagerare som under 2020 passerade över Öresundsbron. Det är dock en minskning med 38,6 procent jämfört med 2019. Minskningen stod framförallt bil- och busstrafiken för medan godstrafiken var nära oförändrad.

Under årets tio första veckor låg vägtrafiken i nivå med 2019. Därefter började coronapandemin påverka Öresundsbrons trafik och intäkter resterande del av året. Myndigheternas restriktioner, skärpta inreseregler, hemarbete och fysiska möten som ställdes om till att bli digitala var några effekter som gick att se.

Samtidigt var det tydligt att godstrafiken rullade över bron på liknande nivå som året innan. Antalet varubilar ökade med 3,8 procent, lastbilarna minskade med 1,4 procent och godstrafiken minskade totalt endast med 0,6 procent.

– Godstrafiken har rullat stabilt över bron under hela pandemin, vilket är positivt för både konsortiets resultat och för att betydelsefulla leveranser i båda länderna kunnat fortsätta. Vår attraktivare prissättning för långa lastbilsekipage har bidragit positivt både för företagen och för miljön, säger Linus Eriksson vd för Øresundsbron i ett pressmeddelande.

Källa: www.oresundsbron.com