– Det är självklart mycket glädjande och ytterligare ett steg i vårt kvalitetsarbete, vilket innebär att vi kommer att kunna erbjuda våra kunder ännu bättre service, säger Johan Erlandsson, Operations manager Air & Sea och numera även säkerhetsansvarig för luftfart på NTEX.

Godkänd fraktagent för luftfart tilldelas transport- och speditionsföretag som arbetar aktivt med säkerhetsfrågor och rutiner utifrån ett säkerhetsprogram. De företag som ansöker om att bli certifierade måste utforma ett program med riktlinjer och rutiner som lämnas till Transportstyrelsen för granskning. Transportstyrelsen, EU:s förlängda arm inom transportfrågor i Sverige, utfärdar sedan godkännandet vilket blir erkänt världen över.

– Programmet måste bland annat inkludera riktlinjer för hur vi hanterar och kontrollerar gods samt säkerhetsåtgärder när vi upptäcker fel, förklarar Johan Erlandsson.