Den som vill lägga extra tid på sin utbildning ska få möjlighet till det, även om det handlar om maskintid. Så går tankarna på Ösby, Västmanlands Naturbruksgymnasium. Att skolan engagerar sig lite extra för att möta elevernas intresse sänker elevernas tröskel till den verklighet som möter och gagnar även deras framtida arbetsgivare.

– För den som vill bli en bra skogsmaskinsförare räcker det inte med skolans ordinarie maskintimmar. Så är det överallt. Just därför vill vi ge möjlighet till extra körtillfällen för de som så önskar. Det gör inte att eleverna kan prestera 100 procent direkt när de kommer ut i arbetslivet, men med fler timmar i både skördare och skotare får de bättre förutsättningar, resonerar Ronnie Jansson, lärare på Ösby.

Närhet till branschen

Hampus Öberg och Niklas Gabrielsson instämmer, glada över att de fått långt fler timmar i maskin än vad som varit schemalagt. De värdesätter även att skolan har ett nära samarbete med skogsnäringen.

– Det känns som att skolan och branschen står varandra nära. Det ger möjligheter till studiebesök och ger även värdefulla kontakter, konstaterar Niklas.

Skolans samarbete med skogsnäringen sker bland annat genom ett aktivt branschråd. Branschen har genom åren legat på hårt för att utbildningen på Ösby ska ge eleverna en bra start i yrkeslivet. ”Lös det” löd förra rektorns uppmaning till skolans medarbetare. Och på den vägen är det.

– Gymnasiereformen från 2011 säger att vi ska samverka lokalt med branschen. Detta samarbete har funnit väl fungerande former. Engagemanget från näringslivets sida ger värdefull input, möjligheter till studiebesök, stöd och resurser. Även eleverna deltar i branschrådet.

Dessutom är branschrepresentanter med och bedömer elevernas gymnasiearbeten, omfattande 100 timmar. Skogseleverna ska på denna tid planera och genomföra en slutavverkning på egen hand och därefter presentera arbetet för lärare och branschrepresentant. Allt från planering och undvikandet av körskador till föryngring och naturvårdshänsyn ingår. Varje elev har då ett eget virkesordernummer, så även mätbeskeden finns med när gymnasiearbetena bedöms.

Gott rykte

Ösby har främst elever från Västmanlands län, men för den skogliga inriktningen är även södra Dalarna ett viktigt upptagningsområde. Niklas och Hampus är exempel på detta, eftersom de är hemmahörande i Avesta kommun. Båda har haft kontakt med skogsbruk även under uppväxten. Hampus pappa, som driver en gård med mjölkproduktion och skogsbruk, har själv gått på Ösby och trivdes väldigt bra på skolan.

– Jag hade hört mycket positivt om skolan även från kompisar. Inför gymnasievalet var jag på studiebesök här på Ösby och då ökade intresset ännu mer, berättar Hampus.

Niklas var med på samma studiebesök.

– Ja, sedan var man fast, säger han med ett skratt.

Hampus och Niklas tycker att tiden på Ösby flutit på bra. De uppskattar att utbildningen gett mycket praktik. Likaså att studiebesök och andra aktiviteter har rustat dem med värdefulla kontakter.

– Först bodde vi på skolans internat, men sedan vi fick körkort för bil så har vi pendlat, berättar Hampus.

Jobb på gång

Niklas och Hampus anser sig att ha goda möjligheter att få jobb när utbildningen är klar.

– Jag vet att jag har jobb när jag går ut skolan. Återstår att se exakt vad det blir. Jag har även lagt till kurser så att jag har möjlighet att läsa vidare till skogsmästare ifall jag vill göra det i framtiden, säger Niklas.

Redan nu driver Niklas ett eget företag, så kanske blir det en fortsättning i egen regi. Han gillar bredden i arbete som skogsbruket erbjuder.

– Jag kör gärna skördare eller skotar, men gillar också att jobba motormanuellt. Eftersom jag gillar bredden har jag inte direkt snöat in på något ännu. Ja, det skulle i så fall vara skördare. Jag gillar utmaningarna och ansvaret som ligger i att köra skördare. Och att så tydligt få se ett resultat av mitt arbete.

Värdefull erfarenhet

Det sägs ofta att det är nyttigt att få skota efter sig själv. Hampus och Niklas har även gjort detta.

– Då blir det tydligt vad man borde gjort annorlunda, exempelvis planeringen av körväg. Det är lätt att lura sig om man kör en skördare med pendelarmar, för det är inte säkert att skotaren tar sig fram lika smidigt. Det handlar ju om både ergonomi och produktivitet, säger Hampus.

Både Hampus och Niklas har lagt mycket av sin fritid på att slipa sina färdigheter som maskinförare.

– Det kräver förstås en del extra från vår sida, i synnerhet innan eleverna fyller 18 år och kan jobba mer på egen hand. Skolans ägare, Sala kommun, har 5 000 hektar mark, så det finns gott om mark att öva på, konstaterar Ronnie och berättar om skolans samarbete med kommunens skogvaktare.

– För att bli en bra maskinförare räcker det inte med många maskintimmar, det behövs ett brinnande intresse också. Och när eleverna har detta är det förstås extra viktigt att vi kan ställa upp med extra maskintid, även om det innebär ökade kostnader för skolan. Maskinerna kostar ju i både drift och underhåll, därtill extra kostnader för instruktör.

Den extra maskintiden, för dem som så önskar, gör mer än att höja elevernas maskinvana och erfarenhet av att planera arbeten.

– Det märks tydligt en stolthet och glädje hos eleverna när de ser resultatet av sina extra körtimmar, inflikar Ronnie.

Modern maskinpark

Skogsmaskinerna är nya och fräscha, vilket gör att eleverna hanterar den senaste tekniken.

Det innebär att det inte blir så mycket skruvande med de aktiva maskinerna, men i utbildningen ingår även verkstadsarbete. Skolan har även ett samarbete med externa verkstäder, vilket ger värdefulla möjligheter till avancerad verkstadspraktik. Exempelvis har Niklas valt arbetsplatslärande, APL, på John Deere-verkstaden i Fagersta.

Hampus och Niklas passar på att ge lärarna en eloge:

– De är engagerade och kunniga, så skolan känns tidsenlig i både maskiner och lärare, säger Hampus och Niklas, som båda skulle göra samma gymnasieval idag som de gjorde för tre år sedan.

 

Maskinpark

Skördare

1 st John Deere 1270 G, 2016.

1 st Skördare Eco Log 550, 2008

Skotare

1 st Ponsse Wisent, 2016

1 st John Deere 1010 E, 2016

1 st John Deere 1510 E, 2016

2 st Rottne F 10 B, 2015

 

Ösby i korthet

Ösby, Västmanlands Naturbruksgymnasium ligger i Saladamm utanför Sala.Skolan erbjuder naturbruksprogrammet med skog, lantbruk, djur, bygg- och anläggning samt naturvetenskap. En annan viktig del på Ösby är gymnasiesärskolan.Skolans historia går tillbaka till 1971-1972. Under de 30 första åren var skolan i landstingets regi. Sedan 2002 är det Sala kommun som är huvudman.Den skogliga utbildningen flyttades från Västsura till Ösby 1997.Totalt har skolan drygt 200 elever, varav 60–70 bor på skolans internat.