Elgiganten har redan idag sitt nordiska distributionscentra förlagt till Jönköping. Med en ständigt ökande försäljning både i butikerna och via onlinebeställningar har dock kravet på en utökning uppkommit.

Företaget har efter en utvärdering påvisat att för deras del vinner omnichannelhantering över pureplayers i framtiden. Det innebär på bättre svenska att det är viktigare för Elgiganten att ha en lösning där olika kanaler, försäljningstekniker – exempelvis fysisk försäljning i varuhusen liksom digital försäljning online, integreras i ett och samma system.

Till skillnad från pureplayers där företaget väljer en specificerad produkt och teknik.

Sammanfattningsvis kan sägas att inom omnichannel kan kunden med hjälp av digitala hjälpmedel få samma produktupplevelse, oavsett om han eller hon står i butiken eller sitter framför datorn.

Som ett led i denna utveckling pågår nu en byggnation av ett ytterst automatiserat lager i Jönköping. Det nuvarande cirka 100 000 kvm stora lagret i Jönköping förser redan idag alla 350 varuhus i Norden med varor.

Det nya lagret som ska stå färdigt i september i år får en kapacitet som är mer än fördubblat. Kapaciteten ökas från 2 miljoner levererade varor per år till 5 miljoner. Golvytan ökar med 12 000 kvm.

– Med en prislapp på 500 miljoner kronor är den största investeringen som gjorts inom lager i Sverige och för Elgiganten är det en investering för framtiden, säger Robert Johansson. På detta sätt kan vi köpa in i bulk och hantera leveranser till både butiker och konsumenter i samma process och därigenom nå marknaden snabbare samtidigt som vi minskar våra logistikkostnader.

Även cykelbud

Det nya lagret kommer i stor utsträckning att vara obemannat. Arbetet utförs av maskiner och binds samman med ett transportband och en sorteringsmaskin.

Men det blir ändå en utökning av personalstyrkan på anläggning med cirka 15 personer, utöver de 300 som idag sysselsättes.

Plockning sker automatiskt och Elgigantens leveransprocess är även den automatiserad tack vare transportadministationssystemet Consignor som skriver ut etiketter och skickar EDI till de transportörer Elgiganten använder sig av.

– Med världens största transportörsbibliotek tillgängligt i Consignor kan vi enkelt välja de transportörer vi önskar. Detta ger oss fler alternativ än våra konkurrenter för frakt och transport samtidigt som vi kan erbjuda fler leveransalternativ till våra kunder.

Elgiganten använder cirka 10 olika transportörer, bland annat Schenker, Posti och Bring, och planerar att utöka antalet, exempelvis med cykelbud som ansvarar för sista sträckan av leveransen.

Med erfarenheterna från de senaste åren tror Elgiganten på att fortsätta växa genom omnichannel och med det nya automatiserade lagret har man en flexibilitet att kunna möta förändringar på marknaden och gällande distributionsmönstren. I dagsläget går cirka 80 procent till butik och 20 procent direkt till konsument.