Många sågverk i norr går med förlust. Andra hankar sig fram.

Jutos Timber ligger mitt i Tornedalen, norr om Polcirkeln, Sveriges näst nordligaste sågverk. Bara Krekula & Lauri i Charlotte Kallas hembygd Tärendö, ligger längre norr ut.

Bröderna Sigvard och Jan-Erik har byggt upp anläggningen till en av Europas modernast.

Sågen är hypermodern, med automatisk kamerasortering, 3D, en investering på 18 miljoner. Bandsågen har bytts ut.

För någon månad sedan slog Sigvard larm om en hotande råvarukris.

– Mycket oroande. Vi tvingades ringa runt för att få råvara. Nu klarar vi oss fram till semestern. Med pengar får man allt, det har kostat en del slantar. Men det är oroande att det planeras för att fler sågverk ska starta.

Oron finns främst för ett sågverk som ska starta i Rovaniemi.

Finskt tryck

– Det kommer att påverka oss.

Den nya tekniken på såglinjen är personalbesparande.

– Det är ett effektivt sågverk. Vi har bra grejer och omsätter sex miljoner per anställd.

Största marknaderna är England och Nordafrika.

I Norrbotten finns ytterligare sex sågverk.

Roger Johansson, försäljningschef på Sveaskog:

– Vi har haft fem år av finanskris och jättedåligt läge. Det är inte konstigt att en del har det jobbigt. Jutos är välskött, de är skickliga entreprenörer, som det går bra för.

Han säger också:

– Vårt intresse för att vi ska ha en fungerande sågverksindustri är förstås stort. Vi söker långsiktiga samarbeten. Jutos har tagit ett stort steg, det går åt mycket mer timmer nu och det är inte alldeles enkelt att hitta råvaran på marknaden.

Jättesatsning

Stenvalls Trä, i Piteå, Sikfors och Luleå, har investerat 150 miljoner i ett nytt sågverk i Piteå, den största satsningen som gjorts i Sverige de tre senaste åren. Göran Sundberg, är råvaruchef för ett virkesköps-område som omfattar Tornedalen, hela ”fyrkanten-området” i Norrbotten och Västerbotten:

– Vi ska öka vår förbrukning av timmer men anpassar vår produktion till den råvara som finns. Vi vill att klentimmer från hela Norrbotten kommer till oss. Vi utnyttjar råvaran maximalt och ger bästa priset.

Han tror att den kommer att räcka:

– Vi behöver ett klenare bestånd. Det funkar eftersom det finns ett gallringsbehov i Norr- och Västerbotten.

Efterfrågan av sågade trävaror vände efter en kraftig pristopp för fem år sedan.

– Europa har varit i en lågkonjunktur de tre senaste åren. Ett stort bekymmer är om den som äger skogen inte vill sälja.

Göran Sundberg tror att de andra sågverken får grövre timmer.

– Virkesmixen blir bättre. Sågverk som är byggda för att såga grovt virke ska göra det och vise versa. Inte tvärtom. Det skulle vara som om en flisbil skulle köra rundved.