Trafikverket tog under vintern 2014 och våren 2015 fram en så kallad åtgärdsvalsstudie, ÅVS för gamla väg 40 i Ulricehamn. Den visar ett antal åtgärder som säkerställer att kraven på gamla väg 40 uppfylls.

Målet med de förslagna åtgärder är att hitta lösningar som kan anpassa vägen till sin nya funktion i möjligaste mån som ny lokalväg. Vägen ska anpassas till lägre hastighet 80 km/h och för oskyddade trafikanter samt flera funktioner.

Västtrafik kommer att trafikera vägen på ett nytt sätt. Nytt vägnr blir 1704. Åtgärder bedöms troligen inte kunna påbörjas förrän år 2017.