Lösning möjliggör att korta ned ekipaget i samband med körning inom ett anläggningsområde samt säkerställa en så stabil tipprocess som möjligt genom att tapp och tippcylinder kan ställas i vertikal linje.

Trailern är utrustad med två 10 tons BPW stela axlar och två 10 tons medspårande axlar, vilka även är tvångsstyrda med bilens hydraulik. Axelkombinationen gör ekipaget mycket följsamt på smala vägar och inom trånga arbetsområden trots sin storlek. Vändradien för ekipaget är ca 12,5 m, rullande vändning.

Den största nyutvecklingen i projektet är den skjutbara tappen med låsning. SLP har erhållit typgodkännande för konstruktionen efter genomfört dynamiskt prov hos SP i Borås. Tappen är monterad i en skiva som kan flyttas 1300 mm framåt och bakåt med en hydraulcylinder och låses i sina ändlägen med kolvar i chassibalkarna. Låskolvarna garanterar en säker hantering av ekipaget i alla situationer.

Ekipaget är idag utrustat med ett specialflak med justerbara lemmar vilket möjliggör att ändra flakets volym mellan 30 och 54 kbm. Flaket är konstruerat av SSAB (Arc Design) och SLP:s samarbetspartner Wagnfabriken AB i Motala som även tillverkat flaket.

Projektet initierades av Bengt Johansson, Mellstadragarn AB, som tillsammans med Ericson Bil i Borlänge sökte möjliga påbyggare för att förverkliga projektet. Efter en lång process kom projektet fram till en lösning där SSAB och Wagnfabriken AB konstruerade och tillverkade flaket samt att SLP AB konstruerade, typgodkände och tillverkade trailerchassiet.