Ett oplanerat stopp är något av det mest problematiska ett åkeri kan råka ut för. Förutom olägenhet för föraren på plats, resulterar det i extra utgifter, såsom reparationsutgifter, förlorade transportinkomster och, i värsta fall, att kunden tappar sitt transportuppdrag eller får ett skadat rykte.

– Eftersom transportbranschen redan har väldigt små marginaler slår ett oplanerat stopp hårt mot åkerierna. Vi måste därför bli bättre på att förstå varför oplanerade stopp sker och på så sätt hjälpa både kunder och förare att öka sin produktivitet och därmed lönsamhet, säger Hayder Wokil, kvalitetschef på Volvo Lastvagnar.

För att öka kunskapen om hur man kan hjälpa åkerierna att ö ka sin produktivitet har Volvo Lastvagnar genomfört en omfattande studie där man har samlat in verkliga användardata från 3 500 Volvolastbilar under en 5-årsperiod. Med den verklighetsbaserade statistiken har man sedan gjort avancerade simuleringar och iscensatt olika tänkbara servicesituationer för att kunna analysera hur, varför och när lastbilar får oplanerade stopp. Målet har varit att få svar på: Hur kan de oplanerade stoppen undvikas?

– Studien visar tydligt att genom att kunna läsa av lastbilens användande och statusen för fordonets komponenter kan man planera och optimera underhållet av bilen bättre. Slutsatsen är att det går att minska antalet oplanerade stopp med 80 procent om lastbilen servas i tid och utifrån behov, säger Hayder Wokil.