EU anser att AB Volvo tillsammans med merparten av sina ”konkurrenter” kommit överens om priser på lastbilar.

Bolaget ska ha förhalat införsel av ny mer miljövänlig avgasrening och överfört kostnaderna för en sådan teknik på kunderna.

Fusket har skett mellan 1997 och 2011. För det ska koncernen ska betala drygt miljarder kronor i böter.

– Det rör sig om överlagd brottslighet och EU-kommissionen har prutat på påföljden med 40 procent eftersom Volvo samarbetat, säger Lindgren.

Scania har inte samarbetat med EU-kommissionen.

– Men deras revisorer anser att pengar bör avsättas till eventuella böter. Leif Östling är ju nu ordförande för Svenskt näringsliv och har tufft sagt att Scania står utanför fusket och inte varit med i några hemliga möten. Ingen har ställt frågan om dessa därmed varit öppna och godkända.

Lindgren anser att topparna inom svenskt företagande är inblandade.

– De är involverade oavsett om de vill eller inte och oavsett om de vetat. Borde inte den som exempelvis varit koncernchef i AB Volvo 14 år känt till fusket som varit systematiskt och pågått så länge? Har man då inte ansvar för att det finns ett kontrollsystem för att upptäcka detta? Även om de nekar så ställs frågor som de måste besvara.

Tyska lastbilstillverkaren MAN anmälde fusket.

– Merparten av de stora tillverkarna har varit indragna i detta. Konkurrensen ställs offside, priserna blir högre och kunderna drabbas. Dröjsmål har lagts in för att tillämpa EU:s miljö- och energikrav. Effekterna sprids som ringar på vattnet och blir stora för samhället. Transporterna blir dyrare.

Tror du att MAN kände att det brändes under fötterna?

– Så kan det vara. Men det kan också vara så att det företaget i sin egenkontroll slagit larm. Annars är det mycket svårupptäckta brott, inte minst genom internationella förgreningar.

Sven-Åke Lindgren säger att avtalen inte görs upp i styrelserum utan i det fördolda – på konferenser och branschinterna mässor.

– Idéer om hur man ska bryta mot reglerna sker i den miljön. Det visar forskning. EU-kommissionen har i Sverige samarbetat med Konkurrensverket. Mot andra branscher har gryningsräder gjorts.

Regelverket gynnar den som anmäler, MAN slipper böter, och i andra hand den som samarbetar. De får rabatt.

EU-kommissionen säger att samarbetet skett på ”senior chefsnivå”.

– Det tyder på att fusket varit känt högt upp i ledningarna. Om det gäller koncernledningarna eller ett enskilt namn i försäljningsorganisationen har jag inte uppgifter om. Det är inte säkert att det offentliggörs i beslutet. Man kan i varje fall påstå att perioden sammanfaller med den tid då Leif Johansson var koncernchef.

Andra förlorare är aktieägarna.

– Styrelsen hade kunnat förfoga över pengarna, 6 400 000 000 kronor, gynnat företaget. Bötesbeloppen skulle kunna användas till utveckling och högre löner.

Svensk lag gör det nu möjligt att vid konkurrensbrott utdöma näringsförbud.

– Då får svensk åklagare driva saken, mot chefer och styrelseledamöter. Beslutet ger legitimt stöd för de drabbade, kunder, att driva skadeståndsprocesser mot Volvo lastvagnar. Åkeriägarna, som har dålig lönsamhet i sina företag, är ju organiserade. De är en drabbad part av manipulationen och har den rätten i tio år.

Att ha det hängande över sig, säger Lindgren, ger en stor osäkerhet för Volvo lastvagnar.

Går det att få full kontroll – mot konkurrensfusk?

– Svårt. Men tidigare har det varit kriminaliserat, fall för polis och åklagare med straffrättsliga påföljder. Nu finns EU:s tillsyn och kräver att företagen bygger upp system för egenkontroll.

Kan det kontrolleras att så sker?

– Det går att förbättras. Ägarna måste ställa skapa rutiner för det och till årsstämman tydligare rapporterar om hur det sker. Finansbranschen, som varit hårt drabbad, har infört en självregleringschef, för att följa företagets internkontroll, på koncernnivå.

Lindgren anser också att media borde följa den här frågan bättre.

Nio av tio i kartellen

Margrethe Vestager, EU-kommissionär, förde fram anklagelserna mot lastbilstillverkarna första gången för två år sedan. Bolagen har avsatt stora belopp för att täcka böterna.

– Det är inte acceptabelt att MAN, Volvo/Renault, Damiler, Iveco och DAF, som tillsammans producerar ungefär 9 av 10 av Europas mellantunga och tunga lastbilar, ingick i en kartell. De borde tvärtom ha konkurrerat med varandra, sa Vestager i ett uttalande enligt Reuters i juli.

Martin Lundstedt till TT:

– Vi tycker att det är bra att det nu kommer till ett beslut. Vi har samarbetat fullt ut sedan den här utredningen startade.

Han lovade bättring.

– Vi vill lägga det här bakom oss, vi beklagar det beteendet och vi har gjort avsevärda förstärkningar när det gäller träning och förståelse runt konkurrenslagar, sa Lundstedt.

De utpekade ska betala motsvarande närmare 30 miljarder kronor.