Helena Blom tillträdde sin tjänst i början av juni i år. Dessförinnan var hon ansvarig för Samsungs distribution i Norden. Inom lager och transport har hon även flera års erfarenhet från Statoil, då som European Distribution Manager.

Som transportchef på Dagab har Helena Blom ansvar för cirka 300 personer, fördelade på åtta platser runt om i landet. Den egna fordonsflottan utgörs av 135 egna bilar och 100 släp. Det gör Dagab till ett av landets största åkerier. Gemensamt för Dagabs olika verksamheter är att de stödjer Axfood-koncernens dagligvaruhandel och externa kunder med funktioner inom både inköp och logistik.

– Dagligvaruhandel är en fantastisk verksamhet, med varor som människor behöver varje dag. Det innebär stora utmaningar att skapa väl fungerande flöden i allt från digitala system till fysiska transporter till butik.

Helena Blom värdesätter att det är ett svenskägt företag och att det är mycket människa i organisationen.

– Det här är en organisation som passar mig. Med väl fungerande flöden och transporter kan vi göra det där lilla extra, som hjälper butikerna i vardagen.

Aktiv dialog

Att ge bästa möjliga service till butiker ställer särskilda krav. Leveranserna ska göras till allt från lanthandeln och kvartersbutiken till det stora köpcentret. Framkomlighet och lossningsförhållanden skiljer stort, likaså butikernas utrymmen och bemanning för att ta emot varorna. Det kräver lyhördhet, dialog och olika transportlösningar, med allt från mindre bilar till fullängdsekipage. Även ordningen som varorna packas spelar roll, inte minst för att mindre servicebutiker rationellt och effektivt ska kunna ta hand om varorna vid leverans.

– Målet är att röra godset så lite som möjligt och att skapa leveransscheman och -lösningar som blir så bra som möjligt för alla.

Hög servicenivå

Dagab har en mix av egna lastbilar och inhyrda åkerier.

– Egna resurser ger chaufförer som är dedikerade till Dagab. Jag är övertygad om att det höjer servicenivån. Chaufförerna kan då göra det där lilla extra, med fullt engagemang och stolthet. Självklart finns det många bra externa åkerier också och vårt samarbete med dem är väldigt viktigt. Vi är beroende av dem för att optimera våra åtaganden. Det gäller inte minst vid längre transporter. Externa åkerier har bättre möjligheter att fylla bilarna i båda riktningarna.

Dagabs lastbilar rullar ut från åtta platser i landet. Störst är trafiken vid fullsortimentslagren i Jordbro i södra Stockholm och Hisings Backa utanför Göteborg. Därutöver har Dagab större lager och transportverksamhet i Borlänge och Örebro. I Jönköping finns ett transitlager i Jönköping, där det till stor del hanteras varor med korta hållbarhetsdatum. Tyringe och Skellefteå fungerar huvudsakligen som rangeringsorter. Dessutom utgår bilar från Linköping. Utöver de åtta egna anläggningarna rullar bilar med frukt och grönt från Helsingborg.

Ständig anpassning

Fordonsflottan uppvisar stor bredd.

– Vi jobbar ständigt med att anpassa vår fordonsflotta till våra uppdrag och för att hitta synergier i flöden. Det är ett ständigt pågående arbete, dels för att förutsättningarna förändras, dels för att det alltid går att göra allt lite bättre.

Det där att aldrig bli riktigt klart kan ge en känsla av att aldrig riktigt komma i mål.

– Just därför är det viktigt att vi också stannar upp i vardagen och tittar bakåt på allt som vi åstadkommit. Vi behöver klappa både oss själva och andra på axeln. När allt rullar på är det tyst och lugnt. Då gäller det att lyssna till tystnaden, njuta av den och se den som ett resultat av ett riktigt bra jobb.

Hur gamla de egna bilarna blir innan de ersätts av nya varierar, men när de närmar sig 75 000 mil är det som regel dags att byta. Under hösten görs planeringen av nästkommande års investering i nya bilar. Krister Kjellström, fordonsansvarig, gör detta i dialog med de lokala transportcheferna. Då sonderas vilka nya fordon som bäst svarar mot behoven.

– Vi eftersträvar en ganska jämn investeringstakt. För oss är det viktigt att inte ha en gammal och trött fordonsflotta. Att vi har bra fordon är viktigt för funktion och vårt varumärke, men naturligtvis också för våra chaufförer, säger Helena Blom.

Vid köpen av nya bilar läggs stor vikt leverantörens serviceorganisation – att det finns duktiga verkstäder med hög servicenivå.

– Kvaliteten på eftermarknaden varierar. Det kan skilja mycket mellan olika orter.

Även miljöaspekter vägs in i beslutsprocessen. Förhandlingar och avslut görs under våren och till hösten är de nya bilarna på plats, så det tar ungefär ett år från första planering till leverans.

Hoppas på mer HVO

På drivmedelssidan tycker Helena Blom att biodieseln HVO är väl väldigt intressant. Även andra alternativa drivmedel är representerade.

– Vi testar idag HVO på flera bilar och de får gärna bli fler. Idag är det främst inte prisfrågan som avgör om det blir fler, utan infrastrukturen. Vi vill absolut öka andelen biodrivmedel, både i den egna flottan och i upphandlingen från externa åkerier. Glädjande nog märks ett ökat intresse för detta också bland åkerierna. En del är väldigt framåt, konstaterar Helena Blom.

Vid upphandlingen av transporttjänster är det en mix av faktorer som avgör. Miljöansvar och pris är två sådana, men också hur åkerierna tar hand om sina egna medarbetare.

– Alla som kör för oss, både egna och andras chaufförer, ska ha vettiga arbetsvillkor. Här har vi ett gemensamt ansvar. Likaså delar vi den kanske största utmaningen: att hitta riktigt bra chaufförer, både nu och i framtiden. Chaufförerna behöver vara duktiga på själva transporterna, men ska också representera våra värden också kunna kommunicera med både butikerna och oss, tillägger Helena Blom.