Det är en ren fröjd att vandra omkring bland alla utställare under påbyggardagarna på Skandiatransport. Alla smarta lösningar gör livet betydligt mycket enklare för hantverkare och serviceföretag, som har upptäckt fördelen med att bättre anpassa sina transportbilar.

-För oss här på Skandiatransport är det viktigt att följa branschen tätt intill. När biltillverkarna kommer med nya bilmodeller måste vi ha nya lösningar att erbjuda, gemensamt med våra samarbetspartners, redan från start.

Det är Mats Eriksson, CEO för AB Skandiatransport, med huvudkontor i Halmstad, och anläggningar i Göteborg, Malmö och Södertälje, som säger så.

-Just nu jobbar vi med en förenkling för såväl kunder som de bilföretag vi arbetar med. Det ska vara enklare och snabbare att bestämma vilken utrustning kunden vill ha på sin specifika bil, genom bland annat en mer omfattande och enkel webshop, men även genom kundspecifika paket, som i Renaults fall Ready to go.

-Vi erbjuder dessutom sedan en tid en leveransservice, vilket gör att vi kan leverera bilar helt körklara, vilket gör att återförsäljarna sparar både tid och arbete. Detta innebär att vi kan erbjuda ett paket med utrustning och påbyggnader, samt färdig bil, direkt till slutkund.

Det ligger en utmaning i att kunna leverera bilar på exakt rätt tid, alltså en on-time-lösning, samt med täckta eller i alla fall, mer skyddade biltransportfordon. Totalt sett passerar 370 000 fordon Skandiatransports olika system, antingen via hamnarna eller via någon av påbyggnadsanläggningarna.

-Vi har även utvecklat ett system som vi kallar Track and Trail, där återförsäljarna när som helst kan följa ”sin egen” bil och var den befinner sig i hanteringen.

Loyds

Bland utställarna på Torslanda hittar vi Loyds och marknadschefen Eirik Lier. Han visade bland annat ett paket kallat Limited, som innehåller LED-lampor integrerade i skåptaket, Webasto värmare med GSM funktion – och framför allt en lösning med ”Smart floor”.

-Titta här, säger han, och drar ut en jättelåda under det ordinarie golvet i lastutrymmet. Lådorna är ordentligt upphängda och kan därför dras ut väldigt långt samt belastas hårt, utan att svikta. Det gör att hantverkaren kan ha alla sina verktyg och utrustning under golvet, istället för i lådor på väggarna, eller upphängt på tavlor. Viktig golvyta frigöres och det knappa utrymmet i en mindre transportbil utnyttjas maximalt.

Lådorna klarar upp till 300 kilo