Bo Ramberg, vd för FordonsGas AB, och Ikeas chef i Älmhult var på plats vid premiärvisningen. Metandieselbilen (MDE) är en Volvo som är försedd med en tank för flytande gas, nedkyld till 160 grader.

– Förbränningen tänds med diesel, inte med tändstift som är det vanligaste. Verkningsgraden är högre än på en bensinmotor, säger Johansson.

Bilen, en helautomatisk FM13 på 400 hästkrafter, kommer i huvudsak att rulla sträckan Jönköping-Göteborg för Ikea.

Med på tåget

Deborah Eckerby, Ikeas är affärsutvecklare i Skandinavien och Finland:

– Satsningen är ett steg i rätt riktning. Vår ambition är att på åtta år sänka våra CO2-utsläpp med 30 procent. Fler transporter som går på alternativa bränslen är ett sätt. Vi är väldigt glada att Kaj Inrikes vill vara med på denna satsning.

Ikea minskar miljöpåverkan också genom att lasta mer på varje bil och använda större lastbärare.

Närmaste tankställen finns på Stigs Center och på Finnvedens lastvagnar i Jönköping. De andra tre i Sverige: Malmö, Järna och Älvsjö. Snart tillkommer Helsingborg och Örebro.

– Vi klarar oss 70 mil på full tank, räcker inte det slår den över till diesel, och behöver inte fylla upp någon annan stans. Och längre än så får man ju ändå inte köra på en dag, säger Kaj.

Jan Strandhede, Volvo:

– Vi har levererat 160 bilar som drivs med methangas, FL/FE. 70 av dem är FM.

Kaj Inrikes har 40 medarbetare och 25 bilar som kör för Ikea sju dagar i veckan.

– Det uppdraget har vi haft i 45 år.

Det var Kajs pappa Arne som startade företaget för drygt 50 år sedan och körde utomlands för ASG. Delägare nu är Lars Rosén, vd, och Per Gill. Grundaren och stolte pappan, Arne Johansson, 89, var med på visningen.

– Jag började köra lastbil så fort jag var 14.

Kaj Johansson väntade till han var 17 med att köra för Ikea. Nu är han fordonsansvarig.

– Jag tycker det är roligast att sköta bilarna. Det täcker in en hel del. I går besiktigade jag en lastbil.

Pengarna flyter in

Möbeljätten som gjort samhället känt över hela världen är en stabil kund.

– Man behöver aldrig oroas över att vi inte får betalt. De har ju själva några banker.

Bilarna börjar varje dag med hämtning av gods hos leverantörer. Varorna körs till lagret i antingen Älmhult eller Torsvik.

– Vi levererar till ett dussintal varuhus från Gävle i norr och Karlstad på västsidan. Helgerna kör vi till Stockholm, på veckorna körs möblerna på järnväg. Vi kör inte till Malmö eller Kalmar.

Kaj Inrikes har både Volvo och Scania i fordonsflottan.

– Så har det varit i alla tider. Om man bara håller sig till ett fabrikat, så tappar man helhetsynen. Den andra lastbilstillverkaren kan ju ha kommit med något bättre utan att man upptäcker det.

Det var ett av de första åkerierna som satsade på Euro 6, i Scanias 480.

– Vi köpte fyra stycken. När Scania gör stickprovskontroller och behöver in bilarna på årliga kontroller har vi hjälpt till med att låna ut våra bilar. Och får förstås lånebilar under tiden.

Kaj Inrikes har varit med på affärstidningen DI:s gasellista över snabbast växande företag, med en tillväxt på 137 procent.

Rätt riktning

– Att företag som IKEA vågar satsa på en ny teknik är ett steg i rätt riktning. Med BiGreen halveras koldioxidutsläppen. Det bir ett alternativ till dieseldrift för tunga fordon. Det är både ekonomiskt och miljömässigt hållbart, säger Bo Ramberg, VD, FordonsGas Sverige AB.

FordonsGas bränsle BiGreen är idag till 50 procent förnyelsebart och ambitionen är att höja andelen biogas ytterligare. Den flytande biogasen är lokalt producerad av Lidköping Biogas som är den första anläggningen i Sverige och av de första i världen att producera flytande biogas.

FordonsGas har två stationer för BiGreen, en i Göteborg och en i Jönköping. Det finns fem stationer för flytande fordonsgas i Sverige.