Volvo Lastvagnar introducerar nu tunga Euro 6-lastbilar som kör på flytande naturgas eller biogas. De nya tunga lastbilarna har samma prestanda, körbarhet och bränsleförbrukning som Volvos dieseldrivna modeller. De nya lastbilarnas koldioxidutsläpp är dessutom 20–100 procent lägre än dieselmodellernas, beroende på vilket bränsle man kör på. Nya Volvo FH LNG och Volvo FM LNG erbjuds med 420 eller 460 hk för tunga regionala transporter och fjärrtransporter.

– Med våra nya lastbilar som kör på flytande naturgas eller biogas kan vi erbjuda ett alternativ med låg miljöpåverkan som fortfarande uppfyller de höga kraven på prestanda, bränsleeffektivitet och räckvidd. Det är en förutsättning för våra kunder inom regional- och fjärrtrafiken, säger Lars Mårtensson, miljö och innovationsdirektör på Volvo Lastvagnar.

Mindre klimatavtryck

Det är modellerna FH och FM som kan förses med framdrivning med hjälp av en gasmotor, som i sin tur använder sig av dieselcykelteknik.

Volvos gasmotor med 460 hk levererar ett maximalt vridmoment på 2 300 Nm medan motorn med 420 hk producerar 2 100 Nm. Det är lika mycket som Volvos motsvarande dieselmotorer. De har dessutom en bränsleförbrukning som ligger på samma nivå som Volvos dieselmotorer, men 15-25 procent lägre än konventionella gasmotorer.

Med biogas kan klimatavtrycket minskas med hela 100 procent och med naturgas blir minskningen 20 procent. Statistiken syftar på utsläppen från fordonet under användning, från tank till hjul.

Bra pris

Volvo Lastvagnar samarbetar nu med gasleverantörer och kunder för att bygga ut LNG-infrastrukturen i Europa. Utvecklingen har politiskt stöd i många länder och från EU. En strategi för att bygga ut LNG-infrastrukturen ingår också i EU-kommissionens och medlemsstaternas åtgärdspaket för att säkra Europas energiförsörjning på sikt.

– Naturgas innebär tydliga miljömässiga fördelar. Priset är konkurrenskraftigt i många länder och det finns tillräckligt med reserver för att försvara storskalig användning. Vårt fokus på LNG-fordon skapar nya möjligheter för kunderna att driva bränsle- och kostnadseffektiva verksamheter. Samtidigt gör vi det möjligt för företag som kör tyngre transporter att minska sin klimatpåverkan, säger Lars Mårtensson.

Försäljningen av Volvo FM LNG och Volvo FH LNG kommer att påbörjas under våren 2018.

Återfall

En titt i backspegeln visar dock att gas ingalunda är några direkta nyheter för varken Volvo eller den svenska kollegan Scania. Båda har påbörjat otaliga projekt med gasdrift, och olika former av gas, och ungefär lika många gånger avslutat dem med olika sakskäl som argument.

Men kanske är det dags för en lyckad comeback denna gång. Det kan bero på att dieselalternativet på senare tid varit hårt ansatt ur ett framtida miljöperspektiv, det kan bero på att stora rederier gjort lyckade försök med användning av gasdrift, och det kan bero på en ökad efterfrågan.

Från Volvos sida uppger vd Claes Nilsson till Aftonbladet att intresset vuxit mycket på senare tid. De länder som ligger främst ur en efterfrågesynvinkel, är förutom Sverige även Nederländerna, men dessutom Storbritannien, Spanien och Frankrike.

Han uppger att Volvo samtidigt jobbar vidare med elalternativen. De första leveranserna sker således under nästa vår och Claes Nilsson ställer som blygsamt mål att nå några hundra lastbilar till att börja med.

– Men vi tror och hoppas att intresset från marknaden ska öka succesivt, säger han.