Receptet bakom Turebergs-koncernens expansion har säkert många ingredienser, men bottnar i ett entreprenörskap med tydlig drivkraft att ständigt utveckla verksamheter.

– Det finns alltid något att förbättra, konstaterar Daniel Bergholtz.

Kundfokus

Daniel brinner för att medarbetarna ska trivas. Han framhåller att koncernen måste vara en pålitlig partner med stort kundfokus. Innovationer och nytänkande är en del av vardagen.

– För mig är det viktigt att se framåt, ha idéer, lyssna på kunderna och ta beslut. Det är nog inte krångligare än så, säger Daniel.

Koncernens kundfokus stannar inte vid uppdragsgivaren, utan sträcker sig hela vägen till slutkunden.

– Det är ju inte bara kunden som ska bli nöjd, utan även kundens kund. Vi kliver ju in som en del i deras projekt och då måste allt fungera. Det måste finnas en vilja att hjälpa till – att lämna hytten för att hjälpa till i rörgraven om det behövs.

Koncernen har två huvudaktörer: Turebergs och Billefälts. Även om det är två olika bolag är verksamheterna integrerade. I koncernen ingår också Vallentuna Lastbilsservice, som har åtta medarbetare fördelade på två verkstäder.

Medveten förflyttning

Verksamheten som bedrivs under namnet Turebergs har genomgått en tydlig och mycket medveten förflyttning, från åkeri till tjänsteserviceföretag. Leveransen stannar inte vid enskilda insatser, utan handlar snarare om kompletta tjänster.

– I Turebergs äger vi 95 procent av fordon och maskiner själva, eftersom de är så centrala i leveranserna av våra tjänster. Fordonsparken utgörs främst av lastväxlare, kranbilar och resurser inom recycling. Totalt handlar det om ett hundratal fordon och cirka 30 maskiner, berättar Daniel.

Billefälts förvärvades för tre år sedan och har sedan dess ökat i både omsättning och antal anställda. I företaget rullar 130-140 fordon, varav 40 egna, i uppdrag inriktade på schakt- och anläggningstransporter.

Investeringstakten har varit hög och är det alltjämt. Det blir 15-20 nya bilar per år, vilket resulterat i att Turebergskoncernen har en av marknadens modernaste fordonsflottor i allt från miljöklassningar till påbyggnationer och förarmiljöer.

– Allra viktigast är förstås personalen. Om de inte har schyssta grejer och gör bra jobb så fungerar det inte, fastslår Daniel.

– Vi måste vara en bra arbetsgivare. Samtidigt måste vi ställa krav på våra medarbetare. Jag är otroligt stolt över alla killar och tjejer som jobbar här och den fordonspark de har till förfogande.

Platt organisation

Daniel eftersträvar en platt organisation med en tydlig värdegrund och ett tydligt och ärligt ledarskap. Företaget har ett namn om sig att satsa på medarbetarna i både goda och mindre goda tider. Synsättet är detsamma när det gäller underentreprenörer och inhyrda resurser.

– De som är med oss när det är goda år värnar vi om även när konjunkturen viker. Alla måste få vara med och tjäna pengar, säger Daniel.

– Att leverera tjänster är ett lagarbete och leveranserna måste ske med precision. Vi måste alla stå på tå för att skapa och leverera mervärden för våra kunder, säger Daniel.

Daniel tycker att koncernen lyckats bra med att rekrytera medarbetare, men medger att det är en utmaning att hitta rätt. Flera medarbetare kommer från Östeuropa och Daniel tror det kommer att vara så även i framtiden.

– Exempelvis har vi flera polska chaufförer. Det fungerar alldeles utmärkt och de har svenska löner då de kör för oss. Att vi även anställer utländska chaufförer är i första hand en kompetens- och tillgångsfråga.

Koncernen har många nysvenskar bland sina medarbetare, vilket Daniel uppskattar. Men andelen kvinnor bland chaufförer och maskinförare är ännu mycket låg.

– Vi välkomnar absolut fler tjejer. De behövs för att balansera upp gubbigheten, tycker Daniel.

Stabil ekonomi

Daniel återinvesterar flitigt och är mån om att koncernen har en stabil ekonomi.

– Vi jobbar inte i någon kvartalsekonomi, utan har både kraft och vilja att arbeta långsiktigt. Det ser jag som en förutsättning, säger han.

Turebergs profilering som tjänstserviceföretag är viktig. Mikael Nyberg, försäljningschef i koncernen, framhåller att kunden endast ska behöva ringa ett samtal.

– Vi ser till att lösa kundens problem – allra helst innan det blir ett problem, säger Mikael.

Fast ibland krävs det att kunna säga nej, konstaterar Mikael och Daniel.

– Hellre ställer vi bilarna än att vi kör olönsamma uppdrag. Branschen kan inte fortsätta att pruta bort sig. Jag har full respekt för att inköparna gör vad de kan för att pressa priserna, men vi måste alla stå upp för branschens lönsamhet och långsiktiga överlevnad. Vi måste vara affärsmässiga i synen på att åta oss jobb. Utan lönsamhet blir vi inga bra leverantörer.

Utvecklingsprojekt

På lastbilssidan har koncernen idag två huvudleverantörer: Volvo och MAN. Turebergs deltar gärna i utvecklingsprojekt tillsammans med fordonstillverkare och påbyggare. Ett exempel där Turebergs deltagit i utvecklingsarbetet är en kranbil kallad ePTO (electric Power Take-Off), byggd på en Volvo FM. Även kranleverantören Hiab har deltagit i utvecklingsarbetet.

– Exempelvis har vi ett uppdrag åt Stockholms Hamn där det handlar mycket om att skopa grus. Med nya kranbilen kan vi göra detta utan att motorn är igång. Det innebär att omgivningen knappt märker att arbetet utförs, säger Daniel.

Geografiskt arbetar koncernen främst från Östergötland och Örebro i söder till Gävle i norr. Förutom Sollentuna har Turebergs kontor i Uppsala.

– Vi håller nu på att etablera ett kontor söder om Stockholm. Enligt planerna ska detta vara klart under vår/sommaren 2015, berättar Daniel.