Anläggningens placering anses vara optimal.

– Detta är ett rejält lyft för vår verksamhet.

Läget är strategiskt läge i norra Malmö.

– Vi har färjan här, blocktåg till Ruhrområdet. En viadukt går över området, ”Spillepengen” – grinden in till hamnen.

LBC Malmö har 130 delägare, 240 fordon, 360 anställda, varav 300 chaufförer.

– Hälften av verksamheten är logistik, andra hälften kran- och anläggningslogistik.

Centralen omsätter cirka en halv miljard och har vad man brukar säga, ett angenämt problem.

Anders Jönsson:

– Just nu pekar det uppåt. Vi har haft full fart under våren och faktiskt haft bilbrist.

Under lupp

LBC-anläggningen är på 5 000 kvadratmeter, den är dubbelt så stor som den man nu lämnat. Den ska ge en miljöanpassad och kostnadseffektiv distribution.

– Tomten är på 45 000 kvadrat. Vi har lagringsutrymmen för bygg-och anläggningskunder, säger Anders.

Det är mer än en traditionell terminal.

– Vi har våra fordon placerade här, lagringsytor utomhus och en unik tankstation där vi sedan i mars har en egen HVO-pump med miljöbränsle, säger Jönsson.

De flesta bilarna står innanför ordentliga grindar och övervakas med den senaste kameratekniken.

– Jobbet med en hög säkerhet har legat under luppen. Vi har den senaste teknik av lås, larm och passage, framhåller Anders Jönsson.

Där, och på LBC-anläggning i Hindby, finns en smörj- och tvätt.

Utan pelare

Anders Jönsson betonar att säkerheten är hög även för personalen.

En del av dotterföretaget Miljöfabrikens omlastningscentral, ligger ett stenkast ifrån den nyinvigda anläggningen och drivs tillsammans med NCC. Där återvinns schaktmassor, betong och asfalt, för bearbetning.

– Det ger synergivinster. Kretsloppet gör att bilarna inte behöver köras tomma, de utnyttjande fullt ut. Asfalten, och andra massor, säljs vidare.

Byggnaden har 47 portar, är åtta meter hög. Det är en finess och ett säkerhetstänk att den uppförts utan pelare.

Jönsson:

– Inget hindrar flödet av gods från ena sidan till den andra. På ena sidan backar fjärrbilarna till. Godset fördelas till tio portar för budbilar. De andra fungerar för både distribution och fjärr. Det ger en flexibilitet.

En port gör det möjligt att köra in i terminalen.

20 personer ska arbeta på terminalen.

Åt samma håll

Anders Jönsson är 51 och började på Malmö LBC för ett år sedan. Han är ingenjör med logistikinriktning vilket medfört spännande arbetsuppgifter.

Han var ansvarig för Skanskas spektakulära bygge av rymdobservatoriet i Chile, världens största spegelteleskop och var även med bygga ett vattenkraftverk i Colombia.

Senast kommer han från Bring.

En gammal sanning är att det är svårt att ena många delägare, som på en lastbilscentral.

– Styrkan är att det är många entreprenörer och engagerade yrkesmän. Många kör själva. Svårigheten är att få alla att gå åt samma håll, säger Anders Jönsson.

Lätt road lägger han till:

– Min uppgift är att få med alla i en gemensam riktning.

– Jag jobbar på delägarnas uppdrag. Men det är lättare för en diktator att bestämma…