På gården Strand, mellan Eskilstuna och Strängnäs i Södermanland, breder en 18-håls golfbana ut sig över fälten. En plats för rekreation, med andra ord. Så var det på sätt och vis även när Fredrik Söderberg växte upp på gården. I varje fall för Fredrik, som alltid haft ett stort maskinintresse och därför gärna hjälpte till.

– När jordbruksmarken förvandlades till golfbana började jag istället köra åt andra lantbrukare, berättar han.

Det blev startskottet till den egna rörelsen, som utifrån verksamhetens ursprungliga inriktning fick namnet Farment. Efter fem år, 2007, ombildade Fredrik sitt företag till aktiebolag. Namnet förblev detsamma, men nu dominerar anläggningsentreprenader, kabelförläggning, enskilda avlopp och VA-anslutningar. Idag sysselsätter företaget ett 20-tal personer, ungefär lika fördelade mellan anställda och inhyrda.

Geografiskt har företaget sin marknad över hela Mälardalen. Uppdragen är dels i helt egen regi, dels i samarbete med andra aktörer i branschen.

Smidiga maskiner

Maskinparken utgörs huvudsakligen av mindre maskiner. Större hyrs in efter behov.

– Merparten av våra grävmaskiner är upp till tio ton. Fast numera har vi även en 15-tons hjulgrävare samt bandare på 15 och 22 ton, säger Katarina.

– De mindre maskinerna passar bra i många av våra uppdrag. De är smidiga, kommer åt bra och orsakar minimal skada i befintliga anläggningar. De blir förresten inte lika tunga i balansräkningen heller.

Totalt har Farment sju grävmaskiner i det mindre segmentet. Därtill kommer mindre lastmaskiner, smådumprar, några jordbrukstraktorer i varierande storlekar, de större grävmaskinerna och en lastbil.

– Det kostar att hålla igång en lastbil, men samtidigt ger det en värdefull flexibilitet vid maskinflytt och transport av material, konstaterar Katarina.

Effektiv utrustning

Ett signum för företaget är också att jobba med redskap, tillbehör och kompletterande maskiner som ökar effektiviteten i uppdragen, exempelvis kedjegrävare, spårfräs och asfaltsfräs.

Enligt Katarina är Fredrik synnerligen flitig med att marknadsföra företaget så fort han ser att det är något på gång.

– Ja, så är det nog, medger Fredrik med ett leende.

– Det är ju bra att de får vetskap om oss även om de inte har behov för dagen.

Katarina jobbar med bland annat bokföring och löner. Hon är även personalansvarig och håller medarbetarsamtal. Mixen av teknik och administration är hon van vid sedan tidigare. Hon är uppvuxen i en företagarfamilj i anläggningsbranschen, har rattat lastbil och jobbade tidigare som fordonsansvarig på Posten i Södertälje.

Siktar på expansion

Farment har utvecklats mycket positivt och står på stadig grund. Fredrik och Katarina ser gärna att företaget fortsätter att växa.

– Det förutsätter att vi hittar medarbetare med rätt kompetenser och inställning. Kunskapen är naturligtvis viktig, men frågan är om inte viljan är ännu viktigare. Människor med vilja har förutsättningar att lära sig mer, säger Fredrik.

Katarina instämmer:

– Vi vill göra jobb med kvalitet. Då är alla delar lika viktiga. Vi och våra medarbetare måste fungera tillsammans.

Full koll

– Idag handlar mycket om just kommunikation, likaså om dokumentation. Allt ska bli rätt och vi måste kunna visa det för våra uppdragsgivare. Dokumentation och uppföljning är viktiga delar även för vår egen del, både för kvaliteten och för att ha koll på förbrukning av material och tid. Alla ändrings- och tilläggsarbeten dokumenteras noga, understryker Katarina.

Att nå rätt resultat kräver därför noggrannhet i både utförande, dokumentation, redovisning och ekonomi.

– Det gäller att ha full koll från första dagen. Dagböckerna är jätteviktiga. Vi använder elektroniska system, så att medarbetarna kan rapportera via sina telefoner.

Fredrik fördelar tiden ungefär lika mellan maskinhytt och arbetsledning.

– Jag skulle egentligen behövas mer både i och utanför maskinerna. Däri ligger knepigheten i att växa. Man kommer till trösklar som måste hanteras. Nu är vi i ett läge där vi behöver ytterligare arbetsledare för att kunna expandera, förklarar han.

Förlängning av skolan

En knäckfråga för att fortsätta växa, anser Fredrik och Katarina, är tillgången till nya medarbetare.

– Det är tokigt att det ska vara påtagligt lägre arbetsgivaravgift för äldre, medan den höjs till full nivå för unga. Flertalet unga som kommer direkt från skolorna har mycket att lära innan de blir mer självgående, så det är vi i branscherna som fortsätter att bekosta utbildningen efter fullgjord skolgång, resonerar Katarina.

När det gäller fordons- och maskininriktade gymnasieutbildningar generellt hoppas Katarina att skolorna bättre ska kunna förbereda eleverna för den verklighet som väntar.

– Jag tycker att skolorna behöver jobba mer med både motivation och innehåll. Det handlar inte enbart om yrkeskunnandet. Även samhällskunskapen är viktig. Alla behöver kunskaper om hur samhälle och arbetsliv fungerar, att man har både rättigheter och skyldigheter. Själva gör vi så gott vi kan med att erbjuda praktikplatser och handledning.

Flyttar till egen fastighet

Hittills har Farment haft Strand som utgångspunkt. Nu har företaget köpt en fastighet strax utanför Sundbyholm. Där genomgår den befintliga byggnaden ombyggnation till maskinhall och verkstad. Företaget har en mekaniker anställd och har även en verkstadsbuss. Att nu få större och mer ändamålsenlig verkstad och maskinhall uppskattas stort.