Matchmakingen var som en kontaktannons, fast i verkligheten – mitt bland mycket intresserade kontaktsökare. Såväl Trafikverket som NCC tog chansen att leta nya samarbetspartners. Trafikverket sökte som exempel leverantörer till tolv olika projekt.

-På detta sätt har vi möjlighet att locka flera internationella leverantörer vilket är viktigt för alla parter, uppgav Camilla Ahston, internationell strateg på Trafikverket.

De allra flesta utställare hade på något sätt anknytning på den spårbundna trafiken och deltog därför i Nordic Rail, Nordens ledande järnvägsmässa.

Nytt för i år var den parallella mässan Nordic Road som alltså vände sig till landsvägstrafiken, med såväl infrastrukturfrågor på det teoretiska och politiska planet, som rent praktiskt.

Ledande tillverkare

En av de mer intressanta seminarierna stod Volvo Lastvagnar för. Det handlade om hur landsvägstrafiken – och i synnerhet lastbilstrafiken, kan tänka sig se ut i framtiden, nämligen år 2050.

-Framtiden kryper närmare, det vimlar av kreativa och briljanta idéer och massor av teknik. Det gäller snarare att skapa möjligheter att ta tillvara dem och omvandla dem till verklighet, implementera dem, än att ”komma på dem”, förklarade Lars Mårtensson, ansvarig för Miljö och innovation på Volvo Lastvagnar.

Han sammanfattade just den tanken med att det inte handlar om saker kommer att hända, utan när de kommer att hända. Han exemplifierade med en rad innovationer som kommer att främja såväl säkerhet som miljö.

Lars Mårtensson uttryckte hela Volvos inställning när han förklarade att han sade sig vara säker på att lastbilstrafiken är en viktig del i samhällsstrukturen även år 2050 – och en förhoppning om att Volvo ska vara en ledande tillverkare även då.

-Detta kan ske på två olika sätt, antingen sätter vi oss ner med armarna i kors och väntar och ser, för vi vet att vi har bra produkter och förutsättningar. Eller också inser vi att det inte räcker, utan att vi istället tar egna initiativ.

Teknik och kunnande

Det kommer att finnas en miljard fler människor på jorden år 2050. De stora städerna kommer att fortsätta växa och bli fler. Redan idag finns det över 30 städer runt om i världen som var och en har fler invånare än hela Sverige.

-För att klara det ökade trycket krävs det en ökad användning av förnybara bränslen, en cirkulär ekonomi och en återanvändning av material.

Lars Mårtensson förklarade att det i framtiden inte handlade om att sälja en lastbil, i den mening vi känner saken idag. Istället kommer det att handla om att sälja en transporttjänst, i princip allt på lastbilen kommer att bestå av återanvänt material.

-Tekniken finns och kunnandet. Nu gäller det istället att tänka i nya banor, gå vidare med tänkandet och beteendet, förklarade han.

Han efterlyste en tydligare adressering av klimatfrågan och menade att Volvos inställning är att beslut mycket snabbt måste komma på ”högre ort” för att tvågradersmålet ska kunna infrias inte bara i teorin utan även i praktiken.

Lite motsägelsefullt förklarade Lars Mårtensson att världen krymper med internet och den blixtsnabba utvecklingen på området, men att transportbehovet för att serva den nya verkligheten, blir större.

-Det är exempelvis mycket intressant att se var de framtida flödena kommer att finnas. Personligen tror jag att den afrikanska kontinenten kommer att bli allt viktigare.

Runtomseende fordon

Han lade till en klar värdering i en viktig framtidsfråga, när han deklarerade att det kommer att finnas ett viktigt behov av mindre fordon i städer och tätbefolkade områden – och fram för allt längre och tyngre fordon utanför.

-År 2050 kommer det att finans 50 miljarder enheter runt om i världen som är sammankopplade tack vare internet. Redan nu är våra lastbilar uppkopplade.

Detta gör att Volvos sedan tidigare uttalade inställning att olyckor inom en framtid helt ska kunna elimineras ligger fast. Fordonen kommer att ”tänka själv” och gripa in när föraren inte gör det. Redan idag ligger människan bakom 90 procent av de olyckor som sker och därför är det viktigt att denne stöttas med teknikens hjälp.

-Lastbilarna ser redan idag 360 grader runt omkring sig och denna teknik kommer att byggas ut och förfinas ytterligare, berättade Lars Mårtensson.

Ökad andel eldrift

Fordon kommer att kommunicera med varandra för att förhindra olyckor, fordon kommer att ”tala med” vägskyltar, trafikljus, med de mobiltelefoner människor i närheten av fordonet bär.

-Det blir så att lastbilens teknik inte bara ser när en fara inträffar, den kommer att ges kunskap att förutse troliga scenarier om fem sekunder. Alltså se in i framtiden och åtgärda misstag redan innan de sker.

På miljöområdet tror Lars Mårtensson på en fortsatt stark nedgång av förbrukningssiffrorna. Det kan ske bland annat med hjälp av de fordonståg som redan har testats. Lastbilar som ”kopplas ihop” via internet och där endast det främsta fordonet körs och de andra följer med armlängds lucka. Den här Tour the France-tekniken främjar naturligtvis luftmotståndet.

-Sedan kommer det att bli en ökad elektrifiering av allt fler vägavsnitt, antingen med elkablar i luften, eller troligare med induktionsteknik och skenor i vägbanan.

Hur mycket går det att tjäna på allt detta?

-Vi jobbar efter målsättningen en minskad förbrukning med 30 procent fram till år 2030.

Vilotider

Han ser också tekniken med självkörande lastbilar som ett säkert framtidsscenario. Tekniken har redan testats och Lars Mårtensson ser två områden där det blir verklighet så snart alla juridiska frågetecken rätats ut – och det är dels landsvägsavsnitt, dels inhägnade begränsade områden, som hamnar och gruvor.

I de senare situationerna kan föraren låta bilen ta över själv vid grinden och istället tillgodoräkna sig den nödvändiga vilotiden.

Allt detta tillsammans gör att kraven på chaufförerna kommer att öka. Yrket kommer att bli ännu mer utbildningskrävande och därmed lönerna och attraktionskraften.

Avslutningsvis berättade Lars Mårtensson om framtidens lastbilar. Han förutsåg färre transporter med tomkörning. Framtidens trailers kommer att kunna anpassas till lasten såväl på höjden som längden, och till formen – så vi slipper dra omkring en massa luft från en plats till en annan.

-Och självklart blir det dynamiska hastigheter i framtiden, som anpassas efter rådande väderlek, trafiksituation som exempelvis vägbyggen, rödljus etcetera. Och fordonets hastighet kommer att justeras utan förarens engagemang.