Redan efter ett par dagar började en obehaglig stank att sprida sig runt om i stan, vilket i sin tur gjorde att missnöjet bland restaurangägare, fastighetsägare, hyresgäster och andra, spred sig ännu snabbare.

Reno Norden gjorde en anmälan till Arbetsdomstolen med kravet att alla vilt strejkande sophämtare ska avskedas. Dagarna gick och ord stod mot ord. Transportarbetarförbundet kunde naturligtvis inte stödja en vild strejk, men de kunde ge sitt stöd åt missnöjet över nyckelhanteringen. ”En nyckelinventering ingår inte i miljöarbetarnas arbetsuppgifter.”

Hettar till

Reno Norden backade sedan till viss del. Företaget erbjöd att dra tillbaka den planerade ändringen av bonussystemet, men ville istället att sophämtarna ska arbeta 34,5 timmar varje vecka, istället för som idag 29,5.

Vi är nu framme i mitten av juli och missnöje är bredare än någonsin. Vissa ger sopåkarna sina sympatier, såväl moraliskt som praktiskt. Andra fördömer det hela, och kallar det lyxstrejk eftersom lönen, jämfört med andra grupper i samhället är skapligt bra, och särskilt i förhållande till arbetstiden.

Men striden hettar till allt mer. Ett 30-tal av sopåkarna sjukskriver sig istället, och Reno Norden slår tillbaka med krav på sjukintyg. Ett 64-tal sopåkare säger upp sig och andra anställda inom samma bransch går ut i sympamtistrejker, som exempelvis hos Liselott Lööf AB.

Försäljning

Den 14 juli slår Arbetsdomstolen fast att de 29 sopåkarna ska återgå i tjänst. Även om de sagt upp sig, ska de arbeta under uppsägningstiden. Men även Reno Norden åkte på ett bakslag eftersom Arbetsdomstolen inte kunde gå med på att sex sjukskrivna sopåkare, som faktiskt även fått sjukintyg, skulle återgå i tjänst.

Totalt inkom 7 565 reklamationer till Stockholms vatten och avfall, innan sopåkarna från Reno Norden den 18 juli bestämde sig för att återgå till arbetet.

Någon vecka senare framkom enligt TT att Reno Norden vill sälja hela eller delar av sitt företag.

Från andra håll framkommer uppgifter att risken för konkurs är överhängande. Vid denna tidnings pressläggning pekade fler experter på det mesta troliga scenariot; nämligen att vissa delar av Reno Norden faktiskt hittar en köpare, och andra försättes i konkurs.

Bolaget gick in på Oslobörsen för tre år sedan. Sedan dess har inte utvecklingen varit optimal, och aktien har sjunkit med 97 procent. Aktieägarna kan inte förvänta sig att få ens något tillbaka.

Reno Norden har kontrakt i ett flertal danska kommuner, samt i förutom Stockholm, 26 andra svenska kommuner.

En eventuell försäljning av Reno Norden ska vara klar under sista kvartalet i år.