Det var redan i början av 2000-talet som Scania lanserade sitt så kallade Fleet Management system. Då fungerade det mestadels som en hjälp och ett elektroniskt komplement till föraren.

Information hämtades från bilens olika styrsystem om bränsleförbrukning, slitage och körsätt. Och allt analyserades.

Del av framtiden

Ofta kompletterades Fleet Management med någon form av fortbildning av förare, eftersom det visar sig att förarens körsätt fortfarande står för en mycket stor del av fordonets driftsekonomi. I detta fallet räcker det inte med bara en utbildning, utan en kontinuerlig uppföljning måste till – och det var just där som Fleet Management kom in i bilden.

Systemet byggdes ut med Förarcoachning och har idag utvecklats ytterligare till ett mer omfattande system som kallas Ecolution by Scania.

– Vi betraktar uppkopplingen av fordon som en viktig del av framtiden, berättar Boethius. De elektroniska styrsystemen betraktas som en kärnverksamhet för oss och de uppkopplade fordonen är en strategisk tillgång.

Olika paket

Totalt har nu Scania passerat gränsen 10 000 uppkopplade fordon i Sverige. Och internationellt globalt ligger siffran på cirka 170 000 fordon.

– Scania Communicator består av en teknisk utrustning som finns på alla fordon. Allt fler av våra kunder väljer redan från början att kostnadsfritt aktivera detta system. I Grundpaketet ingår en regelbunden rapport som finns tillgänglig som ett pdf-dokument, där chauffören eller någon ansvarig själv kan dra fördelar av de fakta som visas.

Nästa steg är att teckna ett Analyspaket, som innebär tillträde till en webbportal där man själv kan hämta ner så mycket data när och var man vill, eller bara analysera fordonens tekniska utveckling, samt hur det körs.

Utöver detta går det sedan att bygga på med Coachning, med olika utbildningar, med att möjliggöra fjärrdiagnos och så vidare. Summan av detta är Scania Ecolution.

Förbereder service

Det sistnämnda innebär att Scania själva kan se att ett fordon närmar sig ett servicetillfälle – och att serveteknikern då förbereder besöket på verkstaden genom att analysera olika slitagenivåer, och eventuella krav på byten – och därefter ringer fordonsägaren och gör upp om en lämplig tid.

Samma sak gäller vid ett haveri utmed vägen, serviceteknikern kan då förbereda utryckning med en fjärrdiagnos.

– Kunden behöver inte vara orolig för att vi byter eller gör ”för mycket” och ”för dyrt”. I de fall det inte går att utläsa exakt vilka åtgärder som måste göras när ett fordon rullar in på verkstaden, beställes i förväg hem reservdelar som eventuellt behövas. Allt som inte kommer till nytta, returneras utan kostnad till Scania.

Byte i rätt tid

Dessutom är det så, berättar Daniel Boethius, att de allra flesta idag väljer att teckna serviceavtal – eller kontrakt om underhåll – vid köp av ett fordon. De flesta är inte intresserade av att meka, och serva, de vill bara utföra sitt köruppdrag.

– Med serviceavtal så kan man säga att det lägges i vårt ansvar att serva fordonet på bästa och mest ekonomiska sätt. Vissa slitagedelar bör bytas i tid så att det inte blir följdfel och så vidare.

– Man kan säga att intäkten vi har för en reservdel, med gällande serviceavtal, förvandlas till en utgift för oss. Så det ligger i vårt intresse att sköta det hela så effektivt som möjligt och att göra byten vid rätt tid. Varken för tidigt eller för sent.

Han nämner som exempel bromsbelägg. Det kostar cirka 3 000 kronor per axel att skifta. Men om bilen blir stoppad eller det sker ett haveri, där trailern måste köras vidare med ett annat fordon, eller där körtiden går ut för föraren, eller något liknande – så kan de 3 000 kronorna i ett nafs förvandlas till 20 000 kronor, eller upp till 40 000 kronor.

Alla för en

Men fjärrdiagnos är ju en sak. Finns möjligheten till fjärrjustering av ett fordon under gång?

– Javisst är det möjligt, men man ska vara mycket försiktig med det, eftersom det vid exempelvis installation av en programvara under gång, kan medföra oönskade effekter. Om exempelvis fordonsägaren har monterat något själv på bilen, som vi inte känner till, kan installationen slå bakut, och innebära att motorskyddet slår till, så bilen bara kan köras i 20 km/h till närmaste verkstad.

– Men i framtiden tror jag säkert att fjärrjustering av motordata, programuppdateringar och annat, kommer att ske via uppkoppling.

– Det är ju ändå så, avslutar Daniel Boethius, att vi har ett väldigt bra utbyggt återförsäljarnät i Sverige, som fungerar som ”En för alla, alla för en”. Kunden kan välja att åka var som helst och få sitt fordon åtgärdat snabbt och effektivt utan onödigt stillestånd.