Sandén, professor i innovation och hållbarhet vid institutionen för energi och miljö, tror att alla fordon ska kunna köras på el – även lastbilar.

Förr eller senare.

– Det finns olika vägar att gå för att kunna sluta köra på bensin och diesel. Elvägen är faktiskt möjlig, men det kräver väldigt tydliga statliga insatser. Man har börjat genom att satsa på vissa demonstrationsprojekt, säger Sandén.

Han anser att samhället, staten, behöver komma in i olika stadier av planeringen.

– Ett särskilt subventionsprogram, som skapar nischmarknader är viktigt för att få det hela på rull.

För att komma igång på lastbilssidan krävs ny infrastruktur.

Sandén:

– Såvida man inte ska säga att de biodrivmedel som finns nu ska finnas tillgängliga för långa lastbilstransporter. Ett alternativ är vätgasspåret.

Biodiesel har ju en låg inblandning av förnyelsebar energi?

– Det går att utveckla biodrivmedel så att inblandningen blir högre.

Han framhåller att alla teknikomställningar kräver ganska mycket statliga investeringar. Olika stöd från samhället.

– Historiskt har staten alltid varit inblandad. Det krävs en genomtänkt politik. I såväl Sverige, Europa och övriga världen.

Vad menar du med en förändring av infrastrukturen?

– Ett exempel är just det här med om man ska utveckla elvägar, det vill säga att man ska kunna ladda under färd. På enstaka, korta linjer, exempelvis vid körning en viss sträcka till och från en gruva, kan jag tänka mig privata investeringar.

Är det möjligt att lastbilar ska kunna köras på el?

– Det är svårare jämfört med en sådan omställning för personbilar eftersom stor del av privatbilismen är kortväga. De fordonen klarar sig med ett ganska begränsat batteri. Men för distributions-lastbilar finns redan ganska stora möjligheter för eldrift.

Klarar samhället målet – fossilfritt från år 2030?

– Nej, det är väldigt snart. Fordonstillverkarna kan inte ställa om direkt. De fordon som tillverkas de närmaste åren kommer att köras på vägarna i ytterligare ett antal år.

Därför kommer det enligt professor Sandén att bli en fördröjning.

– Men när det väl kommer att hända saker så kommer det nog att gå fort. Fast inte till 2030, det är nästan omöjligt. Men man kanske måste tro på det för att sätta så pass mycket fart att målet nås 2040.

Slutsatsen blir att staten ska styra upp bättre?

– Vi behöver en genomtänkt energipolitik för att det ska gå fortare.

Björn Sandén forskar, skriver och undervisar om hur ny miljövänlig teknik och industri växer fram i olika länder. Och om risker och möjligheter med ny teknik.

Sandén är en av Sveriges ledande experter inom teknologiska innovationssystem, teknikvärdering och livscykelanalys.