Den nordiska koncernen Posten Norge AS. som koncernen som Bring är en del av, visar ett fint justerat driftsresultat givet den orolig marknaden. För koncernen har paketvolymerna ökat med 2,4 procent under det första halvåret jämfört med samma period 2021. E-handelsvolymerna i Sverige är en stor drivare bakom det fina resultatet.

Koncernens omsättning landade under perioden på 11 451 miljoner norska kronor – ungefär en halv miljon mindre än samma period året innan. En väsentlig orsak till den reducerade omsättningen under årets första halvår är försäljningen av Frigoscandia. Bolaget såldes i slutet av 2021, och hade under första halvåret 2021 en omsättning på 1 180 miljoner norska kronor.

– Det är viktigt att komma ihåg att årets första halvår jämförs med en rekordperiod. För ett år sedan såg både världssituationen och handelsvanorna helt annorlunda ut. Att vi lyckas öka våra paketvolymer samtidigt som det råder en avtagande marknadsväxt visar på att vi är på rätt väg, säger Mona Zuko, sälj- och marknadsdirektör inom e-handel och logistik på Bring.