I veckan träffades styrelsen för tunga fordon inom MRF och diskuterade många frågor men extra mycket fokus landade på försäljningsprognosen för tunga lastbilar över 16 ton för 2022. Det finns en positiv grund eftersom orderlagda fordon är mycket stor. De långa leveranstiderna och bristen på vissa delar gör dock leveransläget lite osäkert.

– Prognosen från i maj ligger kvar och vi tror på ca 5000 levererade lastbilar över 16 ton när vi summerar 2022, säger Mikael Andersson-Mayer på MRF. Vi kan dessutom konstatera att efterfrågan är fortsatt hög och orderstocken stor inför 2023.

Det är mycket som ska fungera för att kunna leverera en färdig lastbil. När chassit är levererat från fabrik så skickas det till en påbyggare som bygger lastbilen klar. Det är i nuläget stort tryck på dessa påbyggare och det gör att antal registrerade lastbilar till kund är svår att bestämma exakt.

Sektionen för tunga fordon arbetar med branschspecifika frågor kring tunga fordon, ser över avtal och gör lönsamhetskalkyler. Vi håller utbildningar, bland annat tillsammans med Sveriges Åkeriföretag, samt juridikutbildningar inriktade på tunga fordon. Tillsammans med Lastfordonsgruppen har MRF varit med och utformat LFG21 som innebar nya leveransbestämmelser i lastbilsbranschen. Läs mer på https://www.mrf.se/affarsomraden/tunga-fordon/