Det är bara två år sedan HVL Maskin skrev avtal med Delvator och blev auktoriserad verkstad för Hitachi. Därmed formades den servicepunkt för ägare av Hitachi, Merlo, Lundberg och Lännen som fungerat sedan dess.

Samarbetet mellan Delvator och HVL Maskin blir nu plattform för den fortsatta satsning som planeras i nära samarbete mellan Delvator, AB Hüllert Maskin och HVL:s övriga delägare.

– Mot bakgrund av vår starka försäljning av Hitachimaskiner vill vi från Delvators sida stärka vår position i Stockholmsområdet. Som huvudägare kan vi skjuta till de resurser som behövs för en offensiv satsning på en stabil servicepunkt för maskinägarna, förklarar Delvators vd Lotta Lundquist, se bilden.

Delvators vilja att satsa har sammanfallit med en önskan från tidigare delägaren Lannen Tractors AB att avveckla ägandet. Den nya ägarkonstellationen innebär nu att Delvator blir huvudägare, med Nils-Gunnar Burge (AB Hüllert Maskin) samt Ulf Granholm och Henrik Granholm som delägare.

– Jag ser väldigt positivt på att Delvator går in i HVL Maskin. Det skapar goda förutsättningar för att vidareutveckla HVL Maskin till en stark och efterfrågad serviceverkstad i Stockholmsområdet, säger delägaren Nils-Gunnar Burge.

– Tillsammans representerar vi starka varumärken som Hitachi och Merlo, samtidigt som vi också i fortsättningen kan erbjuda ägare av Lundberg och Lännen en trygg serviceverkstad.

Delägaren Ulf Granholm blir kvar som HVL Maskins verkstadschef och är glad för uppgörelsen:

– Det här betyder att HVL Maskin fortsätter vara en trygg samarbetspart för maskinägarna och jag gläds åt Delvators ökade engagemang, säger han.

Exakt hur planerna för satsningarna på HVL Maskin ser ut är inte klart i dagsläget. Men redan idag söker HVL Maskin efter utbildad verkstadspersonal, så fler offensiva nyheter kan väntas under den närmaste tiden.