LBC Frakt i Värmland AB:s delägare Åkes Fjärr- & Lokaltransport har köpt in Sveriges första laddhybridlastbil. Den är tystgående och kan köras på både HVO-diesel och el. Den el som lastbilen drivs av kommer från en solcellsanläggning som är placerad på LBC:s terminaltak.

Laddhybriden kommer främst att användas i Karlstad med omnejd med uppgift att köra ut drycker och varor till olika butiker och restauranger. Förutom minskningen av koldioxidutsläpp är den nästan helt ljudlös.

– När laddhybriden körs med eldrift inne i Tingvallastaden blir det varken buller eller utsläpp. Det tror vi kommer uppskattas av alla som rör sig i stan, speciellt när leveranser sker runt gågatorna. Och eftersom lastbilen är tystgående kommer den även att användas under vår nattdistribution, för att inte störa Karlstadbornas sömn, säger LBC Frakts VD Lars Reinholdsson i ett pressmeddelande.

När Scaniabilen inte går på eldrift körs laddhybriden på HVO-diesel som är ett förnybart syntetiskt dieselbränsle med vätebehandlad vegetabilisk olja. Vilket minskar koldioxidutsläppen med drygt 90 procent jämförande med vanlig diesel.

Källa: LBC Frakt