Söderenergi har fått dispens från Trafikverket att köra flisbilen som 74-tonnare mellan Söderenergis bränsleterminal i Nykvarn och Igelsta kraftvärmeverk.

– Dispensen anger även alternativa vägar, i händelse av vägarbeten eller andra stopp. Om vi håller oss till 60 ton gäller samma regler som för alla andra, förklarar Erika Ehn.

Det är Erika Ehn och Peter Karlsson som blir huvudchaufförer på bilen, med Joakim Gustafsson som reserv. De är även maskinförare, eftersom de lastar sina bilar själva.

Bilen ägs av Ove Lindkvist Transport AB, som kör för Foria. Ove Lindkvists åkeri svarar för driften av hela bränsleterminalen. Totalt har åkeriet 18 bilar och åtta maskiner. Ove Lindkvist rattade själv bilen till Scanias democenter, men vid transporten till den högtidliga invigningen vid bränsleterminalen var det Transportstyrelsens representant som nyfiket äntrade förarsätet. Även infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd gavs tillfälle att framföra ekipaget, fast då på Scanias provkörningsbana i Södertälje.

Tolv ton extra

Tomvikten är 24 ton. Lasten på 50 ton fördelar sig med 18 ton på bilen och 32 ton på släpet, eller snarare trailern försedd med dolly. Flisburarna kommer från OP Höglunds, medan dolly och trailerns chassi levererats av Parator.

Jämfört med en 60-tonnare får ekipaget med sig tolv ton extra, vilket ökar lasten med 30 procent. Det är extra ton som betyder mycket för både miljö och ekonomi, visar ett forskningsprojekt som leds av skogsnäringens forskningsinstitut Skogforsk. Projektet handlar om att skapa mer energieffektiva transporter genom större lastfordon och samverkan mellan olika transportslag.

Vid invigningen framhölls vinsterna för miljö och plånbok. Likaså att försök som hittills genomförts visar att köregenskaper och säkerhetsaspekter motsvarar en vanlig 60-tonsbil. Bränsleförbrukningen kommer att minska med 13 procent. I Söderenergis fall drivs bilen med ren biodiesel, vilket minskar CO2-utsläppen ytterligare.

Bil och tåg

Söderenergis vd Karin Medin uttryckte sin stolthet över att 74-tonsbilen levererats och kommer att leverera flis mellan bränsleterminalen och värmeverket. Hon framhöll att slaget inte står mellan enskilda transportslag. Exempelvis behövs det både bil- och tågtransporter.

Scanias vd, Martin Lundstedt, sken ikapp med solen när berättade om samarbetet med branschernas aktörer för att driva effektivitet i hela flödet.

– Vi har ungefär tre procent av vår försäljning till den svenska marknaden, men samverkan på hemmaplan betyder mycket mer än så i vårt utvecklingsarbete. Det är kul att det i Sverige finns en så pragmatisk hållning och ett stort intresse för att testa nya saker och tänka i nya banor, framhöll Martin Lundstedt.

– Vi vet att 30–33 procent inom skogsnäringen handlar om logistik. Givet skogsindustrins betydelse för Sverige så är det här ett konkret bidrag till näringens lönsamhet och utveckling, fortsatte han.

Välkomnar tyngre ekipage

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd poängterade att det krävs en insikt om hur Sverige ser ut, med långa avstånd och både kust och inland, vilket ställer höga krav på fungerande transporter.

– På kontinenten möts jag av reaktionen att tyngre lastbilstransporter tar transporter från järnvägen. Men då har man missat att varje transportslag måste vara så effektivt som möjligt. Vi jobbar för tyngre och längre lastbilar och att de även ska ha möjlighet att åka över gränserna.

– Vi tittar också på hur dispensförfarandet kan förenklas. Allt för att medverka till transporter som är smartare, ekonomiska, bättre för miljön och säkra. Lyckas vi med det har vi något hållbart, sa Catharina Elmsäter Svärd.

Råder samsyn

I ett efterföljande panelsamtal deltog representanter för Skogforsk, Södra Skogsägarna, Trafikverket, Skogsindustrierna, Svensk Fjärrvärme, Green Cargo och Åkeriföretagen. De var samtliga ense om att det är värdefullt för skogsindustrin och försörjningen med biobränslen till energiproduktion, men också ur miljösynpunkt, att 74-tons-bilarna kommer i ordinarie trafik där förutsättningarna finns.

Dock med brasklappen att det inte sker en flytt av gods från tåg till bil utan som på Söderenergis bränsleterminal i Nykvarn hitta en perfekt kombination där trafikslagen effektivt kompletterar varandra.

– Vi på jobbar för smarta transporter och det här är smart, men blir det en flytt från järnväg till lastbil så uteblir vinsterna. Fast det är inte 74-tonnare som är hotet, utan snarare orobusta system och höga banavgifter som missgynnar järnvägstrafiken, säger Jan Kilström, vd i Green Cargo.

Vägen ligger öppen

Johanna Enström, forskare på Skogforsk, tror att det blir väsentligt fler 74-tonnare, men även 90-tonnare.

– Ja, absolut, i många applikationer. Det finns många fördelar och vi har inte direkt kunnat visa på ökade säkerhetsrisker. Men det kvävs mer forskning och fler tester avseende längre och tyngre fordon.

Carina Håkansson, vd i Skogsindustrierna, hoppas att 74-tonnarna blir framtidens normalbilar. Ulric Långberg, transportpolitiskt ansvarig i Åkeriföretagen, instämmer:

– Det här är en så naturlig utveckling att vi förhoppningsvis snart får skåla i champagne!

Fler bilar på väg

Redan dagen efter invigningen i Nykvarn var det dags för ännu en 74-tonsbil att välkomnas i trafik, då i Leksand. Även det är en Scania. Den rullar i DalaFrakts regi och transporterar cellulosaflis från inlandet till massaindustrin vid kusten. Även Stora Enso, Skogforsk, Parator och MT Eksjö ingår i samarbetet bakom 74-tonnaren.

Sedan dess har även Södra invigt två 74-tonnare, fast då handlar det om virkesbilar. Det skedde i samband med föreningsstämman den 15 maj.