Det som säger så till Åkeri & Transport är Ulrika Blomberg, Rental Manager på OKQ8 Scandinavia, och hon gör det eftersom företaget blir först i landet med uthyrning av gasbilar från och med september. Gaslastbilarna kommer därmed att komplettera den nuvarande lastbilsflottan som OKQ8 har, och som omfattar cirka 500 lastbilar i olika storlekar.
– Det är leverantören och biltillverkaren IVECO som gasbilarna av modellen Iveco Daily, kommer ifrån. Det är en miljövänlig lätt lastbil som får köras med B-körkort. Bilarna, har en mycket god bränsleekonomi samtidigt som de är kraftfulla och driftssäkra. De har ett lastutrymme på 12 kbm, vilket gör dem idealiska för företagstransporter eller som flyttbil. 
Hon berättar att OKQ8 redan idag har ett omfattande samarbete med Iveco och att den första gasdrivna lastbilen avsedd för uthyrning kommer att visas i augusti på lastbilsmässan, men då i Ivecos monter.
– Det hade givetvis varit ett bra tillfälle att lansera det hela, även för vår del, men vi tycker även att den här modellen blir bra, säger Ulrika Blomberg.

Ökad efterfrågan

Hon tycker att det är roligt att OKQ8 tack vare satsningen på gasbilar, i fordonssortimentet, utvecklar möjligheten till hållbara alternativ.
– Vi är mycket stolta över att vara först på marknaden med uthyrning av gasbilar. Vi ser redan nu att efterfrågan på bilar med alternativa bränslen ökar, vilket ligger i linje med att erbjuda alternativa drivmedel för våra kunder.
Även från Ivecos sida gläds ledningen över utvecklingen.
– Det är glädjande att en stor aktör som OKQ8 väljer att satsa på gas. Efterfrågan på dessa bilar är stor och vår förhoppning är att vi får möjlighet att bredda OKQ8:s gasbilsutbud ytterligare framöver, säger Jan-Åke Carlsson, marknadschef på Iveco Sweden.

Störst andel

OKQ8:s nya gasbilar börjar rulla i höst och först ut blir Göteborgsområdet. Bilarna kan bokas antingen via OKQ8:s hemsida eller direkt på stationerna runt om i Göteborg. Förhoppningen är att man i framtiden ska kunna erbjuda denna typ av fordon på flera platser runt om i Sverige.
Gasbilar kommer att bli ett allt viktigare transportmedel i framtiden och marknaden växer hela tiden. Göteborgsområdet har varit prioriterat i denna satsning eftersom OKQ8 sedan tidigare har ett gott samarbete med ett logikcenter i trakten, där efterfrågan på denna typ av fordon är stor. 
– Fördelen med lastbilar jämfört med personbilar, när det gäller gas, är ju att gastankarna inskränker mindre på lastvolymen, säger Ulrika Blomberg. Dessutom blir de hållbara alternativen viktigare och viktigare, inte minst eftersom dieselförbuden i våra städer blir allt vanligare.
Vad är anledningen till att de allra första fordonen med gasdrift lanseras i Göteborg?
– Det har byggts upp ett stort logistikcenter vid Landvetter och där finns dels en station med tankmöjligheter, dels hyrs många lastbilar redan idag. 
– Jag ser verkligen fram emot detta, inte minst mot bakgrunden att vi redan idag är det bolag som har flest andel miljöbilar i vår fordonsflotta. Och visst är det bra använda resurser, att använda avfall för att göra bränsle.