Findus har fördjupat samarbetet med Tommy Nordbergh Åkeri. Det innebär att samtliga Findus kundleveranser inom Sverige är helt fossilfria vilket minskar utsläppen med 84 procent.

Samtliga kundleveranser kommer att ske med lastbilar drivna av förnybart och fossilfritt dieseldrivmedel, hydrerad vegetabilisk olja (HVO). Vilket innebär att de omkring 4000 leveranserna som Findus genomför årligen är nu 100 procent fossilfria.

Arbetet för en mer hållbar logistik är en del av Findus strategi som är i linje med FN:s Globala mål för hållbar utveckling. Som en del i arbetet har Findus gått med i Fossilfritt Sveriges Transportutmaning, där målet är att alla inrikestransporter ska vara fossilfria senast år 2030. I initiativet ingår företag, kommuner och andra organisationer som vill göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland.

Källa: Findus