Lindmarks Åkeri AB, eller LÅAB som är namnet de vanligtvis går under bildades 1954 i Kiruna, men drivs idag av andra och tredje generationen Lindmark i form av Christer och hans son Fredrik. Grundaren Patrik Lindmark hade varit stolt om han kunnat se anläggningen de byggt upp i Wallhamn på Tjörn på västkusten, där de idag huvudsakligen producerar och säljer jord åt Hasselfors Garden Landscaping.

År 1998 flyttade Christer och hans familj söderut och startade om i Göteborg. Fem år senare började de att tillverka jord ute på Wallhamn åt Hasselfors Garden, och ytterligare fem år senare, 2008, köpte de loss marken till det som idag är anläggningen för jordproduktion.

– Idag har vi nio hektar mark här ute som vi äger, varav drygt 30.000m2 är asfalterad yta för jordproduktion. Vi är sex anställda i företaget totalt och siktar på att producera och sälja 100,000 ton jord under 2021. Till vår hjälp har vi fem hjullastare, två dumprar, två lastbilar, två bandschaktare samt lite grävmaskiner samt naturligtvis utrustning för att både krossa och sortare alla ingredienser som vi använder för olika sorters jordar. Vi köpte vår första maskin från Keestrack 2011, och eftersom det har fungerat väldigt bra så har vi fortsatt med dem, berättar Fredrik Lindmark i ett pressmeddelande.

Att producera jord enligt Hasselfors Garden Landscapings kravlista kräver inte bara en stor maskinpark, utan även en stor kunskap och duktiga leverantörer. Exakt vad som ingår i de olika recepten, och i vilka proportioner det ska blandas är lika hemligt som receptet bakom Coca-Cola, men Fredrik rabblar snabbt upp en del av vad som finns i de olika högarna på området och man förstår att det är en helt annan process än att harpa upp massor från olika byggen. Dessutom sker det kontinuerligt besök från Hasselfors Garden som tar prover och säkerställer att en mängd värden ligger på rätt nivå.

LÅABS maskinpark för krossning och sortering är hjärtat i jordtillverkningen, vilket innebär att de gett ett stort ansvar till Fredheim Maskin både genom att förse dem med rätt utrustning, men också för att det ska vara så lite stillestånd som möjligt. Både Christer och Fredrik har varit imponerade av Fredheim Maskin, och det har inneburit att de köpt fler maskiner av dem. Idag har de en Keestrack K4, en K6 Frontier, en B4 kross, en S5 stacker samt en K7e som de faktiskt driver på egenproducerad el via nätanslutning.

– Ja det stämmer, säger Fredrik. Vi har byggt en hel del lokaler den sista tiden, och vi konstaterade att de stora takytorna är lämpliga att sätta solceller på. Idag producerar vi faktiskt 120.000KWh el från dessa, och i dagsläget så förbrukar vi knappt en tredjedel av den elen för att driva alla våra lokaler samt den elektriska K7: an. Förutom att vi har halverat kostnaderna så erbjuder den eldrivna maskinen en trevligare arbetsmiljö där man slipper ljud och avgaser. Eftersom vi har en överkapacitet på el så finns det planer på fler eldriva maskiner från Fredheim Maskin och på sikt även eldrivna hjullastare.