Goodyears vitbok innehåller nya forskningsresultat och åtgärdsstimulerande rekommendationer för europeiska och nationella policymakare, exempelvis klarare incitament för att etablera bränsleeffektiva fordonsparker och att främja EU:s däckmärkning ännu mer för att maximera deras potential.

Goodyears forskning visar att åkerichefer anser att lagstiftare spelar en viktig roll när det gäller att driva på utvecklingen för åkeribranschen. 53 procent av åkericheferna är för fler incitament för miljövänligare fordonsparker, medan 60 procent är för incitament för att köpa bränsleeffektiva däck.

En av tio, 11 procent, åkerichefer uppger effekter av lagstiftning som en av de två främsta utmaningarna hela vägindustrin står inför. Nästan tre av fyra, eller 74 procent, åkerichefer tror att lägre bränsleskatter skulle gynna vägtransportbranschen, medan 72 procent är för investeringar i vägnätet.

Andra viktiga slutsatser i vitboken ”Mobility of the Future: Smart Fleets and the Future of the Transport Industry” innefattar:

Fyra av tio, 40 procent, åkerichefer uppger fortfarande stigande bränslekostnader som sin viktigaste fråga.

För att tackla den stigande bränslekostnaden säger nästan alla, 92 procent, åkerichefer att de mäter sina fordonsparkers bränsleförbrukning.

Två tredjedelar, eller 66 procent, av åkericheferna som använder telematik förser även sina förare med relevant information så att de kan köra mer bränsleeffektivt.

Att anlita och behålla skickliga förare är också av högsta prioritet för åkerichefer, och en fjärdedel, eller 25 procent, uppger detta som sin viktigaste eller näst viktigaste fråga.