Fredag den 17 december öppnade Halvors länk för trafik. Den nya förbindelsen gör att godstransporter som går via Hisingsleden till Göteborgs Hamn kan separeras från trafiken som går över Älvsborgsbron. Resultatet blir förbättrad framkomlighet samt kortare transporttid till och från hamnen.

Den godstrafik som kommer norrifrån till Göteborgs Hamn behöver idag köra via Vädermotet. Den nya tvärförbindelsen mellan Ytterhamnsmotet på väg 155 och Hisingsleden kommer att avlasta Vädermotet från tunga transporter. I förlängningen ger detta också en omfördelning av godstransporter från E6 Lundbyleden till Hisingsleden.

Trafikverket påbörjade arbetet med den 1,3 km långa tvärförbindelsen i slutet av 2019 och öppnandet för trafik skedde drygt 4 månader tidigare än planerat. Under våren 2022 kommer Vikansmotet att öppna i anslutning till Halvors länk. Det sammanlänkar det statliga vägnätet med det kommande logistikcentrum som byggs av Göteborgs Hamn AB och Castellum på Halvorsäng.