– Nej du anar inte, säger han till Åkeri & Transport. Min mailbox har formligen svämmat över. Och det kan jag mycket väl förstå eftersom de synpunkter jag sa vinklades fel och beskars, så det kunde tolkas som om jag menar att föraren har hela ansvaret.

– Men det var absolut inte så jag menade. Alla är rädda för en situation där föraren kan komma att tas som gisslan.

Tekniska system

Ulric Långberg ångrar inte att han så kort efter den tragiska och skrämmande händelsen på Drottninggatan i Stockholm, gick ut och kommenterade det hela. Han säger att det annars lätt skulle kunna bli en situation där allmänheten tycker att lastbilsbranschen inte reagerar på faran, att branschen inklusive tillverkarna, inte gör något alls.

– Detta är ett samhällsproblem. Och det har jag fått bekräftat på de här dagarna, sedan det inträffade. Vi måste gemensamt diskutera det hela och försöka komma till lösningar, med såväl åkeribranschen medverkande, som lastbilstillverkarna, som politiker, polisen och alla andra experter.

Han är mycket väl medveten om att det redan idag finns massor av tekniska system som kan användas för att låsa fordonen, omöjliggöra start av motorn, med mera, med mera.

– Min mening har aldrig varit att chauffören mot pistolhot ska försvara sitt fordon. Aldrig, aldrig.

– Däremot har jag saknat en bra diskussion redan efter de liknande händelserna i Nice och Berlin, säger Ulric Långberg till Åkeri & Transport.

Har kunskap

Han säger sig ha fått positiva reaktioner från Näringsdepartementet och vill så snart som möjligt komma vidare.

Ulric Långberg säger att det kanske kan diskuteras olika system med koordinatorer, som omöjliggöra körning på ”fel” gator och platser, med utnyttjande av GPS-teknik, han talar om system som automatisk stoppar ett fordon som körs ”onormalt brutalt”, som han utrycker det.

– Allmänheten ska ändå veta redan idag, att de knappa 100 000 förare som idag har YKB-utbildning, har en kunskap utöver de flesta. Det är inte vem som helst som klarar av att hoppa upp i en lastbil, och köra den.

Rutiner

Ulric Långberg är åtminstone en erfarenhet rikare. Han vet numer att media har en tendens att fastna för vissa ord, vissa vinklingar eller tankegångar.

– Det skedde en övertolkning av vad jag sa. Och det gäller även, som jag ser det, mycket seriös media. Jag har aldrig någonsin talat om någon situation där föraren ska behöva utsättas för fara, eller komma att utnyttjas.

Det är inte så, upprepar Ulric Långberg med eftertryck, att förare av distributionsbilar, bara lämnar sina fordon vind för våg, på tomgång och olåsta. Det finns rutiner och vad som hände vid det aktuella fallet på Drottninggatan får framtiden utvisa.

Branschen ska delta

– Men som jag hört lockades föraren ut av en reklamskylt, eller något likande, som stod felaktigt placerad, som han var tvungen att flytta någon meter, för att komma förbi.

Nu gäller det att frågan uppfattas som ett brett samhällsproblem, men att lastbilsbranschen ska vara en av huvudaktörerna när det gäller att komma vidare.

– Min värsta rädsla är att frågan tas över av politiker och allmänheten, och att vi inom branschen hamnar på efterkälken, eller helt enkelt blir bortkopplade. Det vore helt enkelt förfärligt, avslutar Ulric Långberg.