Det är inte lätt att vara laglig. Yrkeschauffören har själv ansvar att undvika överlast. Saken blir inte enklare eftersom det är förhållandevis komplicerat att beräkna de rätta värdena.

Transportföretaget betalar varje år stora summor i böter på grund av att lastvikter har överskridits. Ofta sker detta omedvetet eftersom det är en förhållandevis svår ekvation att det hela rätt.

Tjänsten som Lastvikt Sverige AB lanserar baseras på adekvata fordonsdata från Transportstyrelsen och gör att risken för böter elimineras. Tjänsten kan användas av enskilda åkare men även av lastbilscentraler där åkare kan kopplas till en central beräkningspool.

Detta hjälper även användaren att mer exakta körningsdata och bidrar således även till bättre ekonomi. Slitaget på vägarna minskar när fler kör med rätt last med hänsyn till vägen bärighet enligt de tre klasserna BK1, BK2 och BK3.

Föraren anger bara fordonets aktuella registreringsnummer i kombinationen, så sköter programmet resten.