Köpeavtalet för den nya produktionanläggningen har just undertecknats. I slutet av 2015 kommer tillverkningen att flyttas in i ett produktions- och kontorskomplex i Rudolstadt-Kirchhasel i Tyskland.

I den stora anläggningen kommer det att rymmas en modern tillverkning, ett effektivt forskningslaboratorium, egen fordonsverkstad för produkttester och utbildning och ett multimedia-utrustat konferenscenter.

Det nya läget erbjuder snabbare transportvägar och storleken på fastigheten ger möjlighet att utöka produktions- och lageryta efter behov i framtiden. Detta steg gör det dessutom möjligt för oss att fokusera ännu mer på forskningssektorn och även kunderna kommer att få nytta av förbättrad service samt ökad effektivitet.