Sveaskog har sedan oktober 2015 testat USA-tillverkade skogsmaskinen Timberpro TF 840 Combo. Efter 3 500 timmar i drift i norra Bergslagens skogar tycker Sveaskog nu att maskinen och kombikonceptet visar goda resultat. Det är en maskin byggd för slutavverkningar.

– I uppföljningen jämför vi med tvåmaskinsystem i objekt med motsvarande förutsättningar. Vi ser nu att produktivitet och totala kostnader hamnar på samma nivå. Utvärderingen fortsätter, och efter ett par år vet vi mer om framtiden för konceptet, säger Lennart Hult, senior teknikspecialist på Sveaskog.

– Vi kommer även att prova att använda samma maskin till att köra ut grot. Då får vi ytterligare en åtgärd utförd utan extra maskinflytt.

Tungt inspel

Lennart ser det som en förutsättning att skogsbrukets maskininsatser fortsätter att utvecklas i effektivitet, produktivitet och flexibilitet, utan att för den skull öka risken för markskador. Det pågående testet av Timberpro 840 Combo är ett av Sveaskogs bidrag i detta arbete. Och det är ett tungt inspel: Inklusive band har maskinen en egenvikt på 36 ton och en lastbärare som rymmer 25 ton. Med fullt lass handlar det således om 61 ton. Det innebär en totalvikt på ca 10 ton mer än en konventionell storskotare med kapacitet för 20 ton.

– Det är många ton, men det ska ses mot att maskinen också har en stor bäryta och en bra viktfördelning. Bandytan är hela tio kvadratmeter. Med fullt lass fördelar sig vikten med 40 procent på den främre boggin och 60 procent på den bakre, vilket är en bättre lastfördelning än andra skotare.

– Här har vi en maskin som med hög prestanda och effektivitet kan användas som både skördare och skotare, vilket minskar antalet maskinflytter. En annan fördel med konceptet är att maskinen kan bära med sig markskonare på lastbäraren då den används som skördare, tillägger Lennart.

Hellre kombi än drivare

Sveaskog har prövat kombikonceptet med andra maskiner och har även deltagit i en drivargrupp tillsammans med andra skogsbolag. Drivarkoncept bygger på att maskinen på samma gång både skördar och lägger på lastbäraren.

– I södra delen av Sverige är medelstammen högre och det är för många sortiment för att det ska vara intressant med drivarkoncept är min bedömning, säger Lennart. Här handlar det ofta om 8–12 sortiment, jämfört med 4–5 i många objekt norra Sverige.

Lokal anpassning

Sveaskog valde att testa kombimaskinen i stället för drivare i södra Sverige.

– Vi bortser inte från drivarkonceptet och följer även det maskinkonceptet i norra Sverige.

Maskinen från Timberpro levererades i september 2015. Ogynnsam dollarkurs och en egen önskelista på anpassningar till nordiska förhållanden gjorde att maskinen köptes relativt ren. Redet konstruerades av maskinens svenska importör, Green Carrier System, och byggdes av Geréns Mekaniska Verkstad i Sala. Aggregatet är ett Logmax 6000 . Även mätsystemet kommer från Logmax. Gripen är en Gripen 050 från HSP Gripen.

Lastbäraren har variabel bredd på 3,40 till 5,50 meter. Stakarna har en fast höjd på 1,6 meter. I botten av redet finns delningspinnar för att underlätta hanteringen av olika sortiment.

– Vi ville ha ett rede som tar vara på maskinens kapacitet och gör att vi får med oss 25 ton även om det handlar om massaved. Det breda utförandet håller tyngdpunkten nere, vilket också är en fördel. För produktiviteten betyder det mycket att få med sig 30 istället för 26 fastkubikmeter i varje lass.

För att ge en stor bäryta har Sveaskog valt breda hjul och breda band. Däckdimensionen är 780/50–28,5. Maskinen försörjs av en sexcylindring Volvo Penta på 235 kW, med en volym på åtta liter. Dieselmotorn uppfyller de avgaskraven enligt Steg 4 final. Även i hytten har det gjorts vissa anpassningar. Exempelvis har den försetts joysticks från EcoLog.

Svängkrans med svivel

Det som gjorde Sveaskog nyfikna på Timberpro var möjligheten att med samma maskin kunna båda skörda och skota och att göra det med riktigt hög kapacitet. Motor, hytt och kran sitter i samma enhet på en svivelförsedd svängkrans enligt samma princip som runtomsvängande grävmaskiner. Det ger full rörelsefrihet oavsett maskinen används som skördare eller skotare. En nackdel är att närheten mellan hytt, motor och kylare bidrar till något högre ljudnivå.

Tre kameror, varav två på varje bakre hörn av hytten och en bak på lastredet, hjälper föraren att hålla uppsikt runt maskinen.

Kraftig kran

Kranen är kraftigt byggd och har en räckvidd på tio meter. I början upplevdes kranen långsam, men det har åtgärdats genom effektivare slangdragningar och anpassningar av hydraulsystemet. En effekt av dessa förbättringar blev att bränsleförbrukningen minskade med cirka en liter per timme.

– Nordiska tillverkare av skogsmaskiner ligger väldigt långt framme i hydrauliken. Amerikanska tillverkare har tveklöst en del att lära i det sammanhanget. Det finns mer att önska av hydrauliken, men vi har gjort stora förbättringar och fått en maskin som fungerar bra som både skördare och skotare, menar Lennart.

Trivs med konceptet

Maskinförarna Christer Hallgren och Roger Egonsson instämmer. De trivs bra både med maskinen och konceptet som helhet.

– Det här är framtiden – att vi som är maskinförare kan både skörda och skota med samma maskin, säger Christer, som tycker det är ett klart mervärde att få göra bådadera.

Christer och Roger uppskattar maskinens stabilitet. De lovordar också den starka kranen.

– Maskinens utförande gör den följsam, trots vikten, tycker de.

Hytten fungerar bra, men lämnar en del att önska.

– Den känns lite amerikansk. Komfort och känsla ligger inte på samma nivå som i nordiska maskiner.

Koll på snön

I normalstora objekt väljer Christer och Roger att skörda allt först, varefter de ställer av aggregatet, byter till gripen och skotar.

– Under vintern håller vi koll på väderleksrapporten. Om det väntas mycket snö är det mycket värt att kunna skota undan.

Maskinens bredd, med band monterade, är 3,40 meter. Det placerar maskinen i intervallet mellan 3,10 och 3,50, som alltid kräver följebil.

– I det intervallet placerar sig merparten av skogsmaskinerna, både med och utan band, så i det avseendet är det normalt ingen skillnad. Däremot ligger vikten på en nivå som är på gränsen till vad en normal maskintrailer klarar. I möjligaste mån planerar vi objekten så att vi kan hjula mellan dem. Det är ju det allra smidigaste, säger Lennart.